Den bästa skattningen av hur många personer i Sverige som har Downs syndrom är 6.792 personer och gäller för år 2015.

Uppskattat antal personer med Downs syndrom i Sverige per åldersgrupp. (de Graaf, Buckley, Skotko)

Gert de Graaf, Frank Buckley och Brian Skotko har gjort den mest ambitiösa uppskattningen av hur många personer i Europa som har Downs syndrom. De uppskattar att det fanns 419.000 personer med Downs syndrom i Europa år 2015, och att 6.792 personer med Downs syndrom levde i Sverige.

I sin senaste studie (2022) med nya data från perioden 2016-2020, så bedömer forskarna att antalet personer med Downs syndrom minskar i Västeuropa sedan 2000 och i Nya Zeeland sedan 2011, men fortsätter att öka i USA och Australien.

Läs mer:

Estimation of the number of people with Down syndrome in Europe. (2021, Mar: Gert de Graaf, Frank Buckley, Brian G Skotko.) PMID33130823 , PMC7940428

Estimation of the number of people with Down syndrome in the United States. (2017, Apr: Gert de Graaf, Frank Buckley, Brian G Skotko.) PMID27608174, DOI:10.1038/gim.2016.127

Estimation of the number of people with Down syndrome in Australia and New Zealand. (2022, Oct: Gert de Graaf, Ellen Skladzien, Frank Buckley, Brian G Skotko.) PMID36194210, DOI:10.1016/j.gim.2022.08.029 

Relaterat på hemsidan:

Sällsynt hälsotillstånd (Jun 2022)

Välkomna alla barn födda 2017 och 2018! (Jan 2021)

Livslängd och dödlighet i Sverige 1969-2003 (Apr 2013)

Vi kan alla ha lite Downs syndrom (Aug 2014)