Vi vet inte hur många barn som föddes med Downs syndrom 2017 och 2018, men alla är lika välkomna!

Medicinska Födelseregistret + Registret för övervakning av Fosterskador och Kromosomavvikelser

Socialstyrelsen publicerade tidigare en årlig rapport som bland annat innehöll antalet födda barn med Downs syndrom. Fram till och med 2012 baserades uppgifterna på två register: Medicinska Födelseregistret och Registret för övervakning av Fosterskador och Kromosomavvikelser. Dessa publicerade uppgifter visas med blå staplar i diagrammet ovan.

Medicinska Födelseregistret + Registret för övervakning av Fosterskador och Kromosomavvikelser + Patientregistret

För åren 2013, 2014 och 2016 rapporterade Socialstyrelsen antalet födda baserade på tre register då Patientregistret lades till. Dessa publicerade uppgifter visas med blå linje ovan.

Socialstyrelsen har inte publicerat några uppgifter om antalet födda barn med Downs syndrom efter 2016. Då var det 122 barn som föddes med Downs syndrom.

Karin Källén på Socialstyrelsen tog fram en reviderad historisk tidsserie baserat på de tre registren, vilket visade att de publicerade uppgifterna som baserades på två register varit för låga. Dessa uppgifter visas med en grön linje i diagrammet.

Medicinska Födelseregistret + Patientregistret

Sedan dataskyddslagstiftningen GDPR infördes så används inte Registret för övervakning av Fosterskador och Kromosomavvikelser till statistik om antalet födda barn med Downs syndrom. Med anledning av förfrågningar från massmedia har Karin Källén tillhandahållit statistik för åren 2006-2018 baserat på enbart Medicinska Födelseregistret samt Patientregistret. Dessa uppgifter visas med gröna staplar i diagrammet.

Hur många barn föddes med Downs syndrom 2017 och 2018?

Om man jämför de reviderade födelsetalen baserade på tre register, med födelsetalen baserade på de två register som är tillgängliga för statistik idag, under de år där uppgifter finns för båda, så finner man att statistiken baserad på tre register i genomsnitt hade 40 fler födda per år (2006-2016).

Var det alltså 90 och 104 barn med Downs syndrom som föddes 2017 och 2018? Eller var det kanske 130 och 144? Eller ännu fler?

Varmt välkomna alla barn födda 2017 och 2018!

Källa: Socialstyrelsen, Fosterskador och kromosomavvikelser 2016, tidigare rapporter i samma serie, samt reviderad och opublicerad statistik från Karin Källén, Socialstyrelsen.