En svensk registerstudie av dödlighet och dödsorsaker hos personer med Downs syndrom (DS) omfattade alla som dog mellan 1969 och 2003 och de som föddes mellan 1974 och 2003. Studien visar att livslängden för personer med DS ökade dramatiskt under perioden. Födelsefrekvensen för barn med DS har länge varit konstant i Sverige och antalet personer med DS i befolkningen är alltså högre än tidigare.

Död på grund av medfödda hjärtfel minskade. Död på grund av åderförkalkning var sällsynt men mer frekvent än vad som tidigare rapporterats. Demens rapporterades inte hos några individer med DS före 40 års ålder, men var en huvud-eller bidragande dödsorsak hos 30% av de äldre. Med undantag för barnleukemi, så var cancer som dödsorsak sällsynt i alla åldersgrupper.  Död orsakad av cancer är sällsynt hos personer med DS, men död orsakad av demens är vanlig. Men den främsta dödsorsaken oavsett ålder var lunginflammation.

Dödligheten för personer med DS, speciellt spädbarnsdödligheten, minskade markant under perioden. Median-livslängden ökade med 1,8 år per år, och var i slutet av perioden nästan 60 år.

Personer med Downs syndrom blir friskare och lever betydligt längre än tidigare. 1974 var medellivslängden 34 år. Nu är den 60 och stadigt på väg uppåt. Det är revolutionerande, men ställer också nya krav på samhället.

Läs mer:

Changes in mortality and causes of death in the Swedish Down syndrome population (2013, Apr: Annika Englund, Björn Jonsson, Cecilia Soussi Zander, Jan Gustafsson, Göran Annerén) PMID23436430, Researchgate

Relaterat på hemsidan:

Är åldrande en sjukdom? (Aug 2018)