Vi arrangerar webbinarier via Zoom, i synnerhet i samband med Rocka sockorna och Rocktober, som är öppna för alla som är intresserade, i olika ämnen.
Den röda tråden är att de handlar om villkor ur olika perspektiv och situationer för personer med Downs syndrom specifikt eller funktionsnedsättning generellt och inte minst om mänskliga rättigheter.

Här kan du se inspelningar från webbinarierna och även ta del av föredragshållarnas presentationer.

Om rapporten och kampanjen Respekt för rättigheter

Monica Klasén McGrath, Funktionsrätt Sverige & Anna Brandström, Svenska Downföreningen.
www.respektförrättigheter.se

En inspelning av webbinariet finner du här


Utveckling av språk och tal för barn upp till 6 års ålder

Professor Sue Buckley, Downs syndrome Education International.
Webbinariet hölls på engelska.

Inspelning av webbinariet finns här


Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning

Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad presenterade den rapport som han, tillsammans med två kolleger, tagit fram på uppdrag av Forte -Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

I sin presentation hänvisade Magnus till Australien och hur de arbetar med dessa frågor.
Via länken här kan du läsa mer om det.

Ladda ned Fortes rapport i sin helhet

Inspelningen av webbinariet finner du här


LSS – vad är och omfattar LSS. Och vad innebär förslaget som just nu är ute på remissrunda?

Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige & Anna Brandström, Svenska Downföreningen

Inspelningen av webbinariet finner du här


Begränsande livsval – Situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Romina Ramos, Myndigheten för delaktighet presenterar myndighetens rapport från 6 maj 2020.
Rapporten finns på mfd’s hemsida.

Inspelningen av webbinariet finner du här


Downs syndrom och autism

Isabella Kollmann projektledare för Arvsfondsprojektet om Downs syndrom och autism berättade om projektet och de slutsatser som presenterades i rapporten.

Inspelningen av webbinariet finner du här


Mitt barn fyller 18 år, vad ska jag tänka på?


Paulina Boija & Anna Hallgren, rådgivare på LaSSe Brukarstödcenter berättar om förberedelser som är bra att ha med sig när man har ett barn med funktionsnedsättning. Det kan vara bra att förbereda både sitt barn – och kanske även sig själv – inför vuxenlivet.

Inspening av webbinariet finner du här


Det här är Parasport Sverige

Felicia Grimmenhag & Karin Riddar från Parasport kommer att berätta om vilka idrotter som finns för den med intellektuell funktionsnedsättning.

Inspelningen av webbinariet hittar du här


Min sexualitet. Min rätt

Veronica Österwall & Hanna Öfors från Funktionsrätt Sverige presenterar en ny kartläggning om den sexuella hälsan för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdom.

Vi återkommer med presentationen inom kort

Inspelningen av webbinariet hittar du här


Skola och intellektuell funktionsnedsättning

Anna Westin doktorand på Umeå universitet presenterar sitt forskningsprojekt ”Vad innebär tillhörighet i skolan för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Här kan du titta på inspelningen av webbinariet