I samband med Rocktober arrangerade Svenska Downföreningen tillsammans med avdelning Stockholm en serie om sex webbinarier.
De handlade om villkor för personer med Downs syndrom eller funktionsnedsättning generellt ur olika perspektiv, språkutveckling, autism och inte minst mänskliga rättigheter.

Här kan du se inspelningar från webinarierna och även ta del av föredragshållarnas presentationer.


Om rapporten och kampanjen Respekt för rättigheter

Monica Klasén McGrath, Funktionsrätt Sverige & Anna Brandström, Svenska Downföreningen.
www.respektförrättigheter.se

En inspelning av webbinariet finner du här:https://youtu.be/btthTBf8e1EUtveckling av språk och tal för barn upp till 6 års ålder

Professor Sue Buckley, Downs syndrome Education International.
Webbinariet hölls på engelska.

Inspelning av webbinariet finns här: https://www.youtube.com/watch?v=sC6FWPZ87M8Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning

Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad presenterade den rapport som han, tillsammans med två kolleger, tagit fram på uppdrag av Forte -Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

I sin presentation hänvisade Magnus till Australien och hur de arbetar med dessa frågor.
Via länken här kan du läsa mer om det.

Ladda ned Fortes rapport i sin helhet

Inspelningen av webbinariet finner du här: https://youtu.be/hQO5hFAwnx8LSS – vad är och omfattar LSS. Och vad innebär förslaget som just nu är ute på remissrunda?

Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige & Anna Brandström, Svenska Downföreningen

Inspelningen av webbinariet finner du här: https://youtu.be/dOINdSgIPUY
Textad version läggs upp inom kort.Begränsande livsval – Situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Romina Ramos, Myndigheten för delaktighet presenterar myndighetens rapport från 6 maj i år
Rapporten finns på mfd’s hemsida.

Inspelningen av webbinariet finner du här: https://youtu.be/hQO5hFAwnx8Downs syndrom och autism

Isabella Kollmann projektledare för Arvsfondsprojektet om Downs syndrom och autism berättade om projektet och de slutsatser som presenterades i rapporten.

Inspelningen av webbinariet finner du här: https://youtu.be/GAdh8bN2Z80
Texta version läggs upp inom kort