Forskare vid Parc de Salut Mar / IMIM i Barcelona genomförde 2012-2014 Fas 2-studien TESDAD med 84 unga vuxna med Downs syndrom. EGCG kombinerat med kognitiv träning hade positiva effekter på minne och exekutiv kontroll med förstärkta färdigheter i vardagen, även om flera andra förmågor inte var signifikant påverkade av behandlingen. Inga negativa biverkningar noterades.

Som en förberedelse inför kliniska studier med yngre deltagare har forskarna i samarbete med Laboratoires Grand Fontaine tagit fram näringsdrycken FontUp. Laboratoires Grand Fontaine är specialiserade på att ta fram och tillverka medicinska näringsdrycker för olika kliniska behov.

FontUp är en näringsdryck som innehåller EGCG för vuxna personer med Downs syndrom. Den är optimerad för att ge EGCG hög biotillgänglighet och innehåller 13 vitaminer, 15 mineraler, Omega 3 och fibrer. För smakens skull innehåller den kakao och socker. FontUp-pulvret är laktos- och glutenfritt och kan lösas i vatten eller mjölk. Varje påse innehåller 250 mg EGCG. Två påsar per dag ger rekommenderad mängd EGCG för en person som väger 55 kg. Man bör informera sin läkare att man tar detta kosttillskott.

FontUp kan beställas från tillverkarens webb-butik med leverans till Sverige: https://fontdirect.com/en/

EU: Max 800 mg EGCG / dag

Relaterat på hemsidan:

På väg mot minskad cell-stress (Jun 2021)

Grönt te-extrakt ger bättre kognitiv och adaptiv förmåga (Aug 2016)

Temadag om kost och rörelse intresserade många (Apr 2016)

Ämne i grönt te hjälper hjärnan (Jan 2015)