På denna sida hittar du en informationsbroschyr om Downs syndrom utgiven av Snif, Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik. 

Målgruppen för broschyren är blivande föräldrar, profession och andra intresserade personer. Broschyren ger en generell, kortfattad och faktabaserad översikt om vad Downs syndrom är och vad det kan innebära. 

Informationen ska inte användas som medicinsk utvärdering. Alla beslut avseende patientens vård och omvårdnad ska diskuteras med vårdgivaren. 

Svenska – Om Downs syndrom

Arabiska – حول متلازمة داون

Dari – منگولیسم یا سیندروم داون در مورد

English – about Down syndrome

Persiska – در باره سندروم داون

Polska – O zespole Downa

Ryska – О синдроме Дауна

Somaliska – Ku saabsan cudurka naafonimada ee (downs syndrom)

Sorani – سیندرۆم لەبارەی داون

Thailändska – เกี่ยวกับ ดาวน์ซินโดรม

Tigrinja – ብዛዕባ ዳውን ሲንድሮም