Vårt arbete spänner över många områden men alla med samma syfte. Att öka kunskapen om Downs syndrom, att påverka samhället till bättre förutsättningar för personer med Downs syndrom

Här nedanför hittar några av våra arbetsområden