Tillgänglighet i skolan

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Inkludering gjorde Nossebro skola framgångsrik – från botten till medel på tre år