NIH (National Institutes of Health) är en amerikansk myndighet som både finansierar och utför forskning. NIH är världens största statliga forskningsfinansiär.

NIH i USA har nu publicerat den nya strategiska planen för forskning om Downs syndrom. Den 70-sidiga vetenskapliga planen beskriver forskningsmål och målsättningar för NIH-instituten att stödja och bedriva forskning med anknytning till Downs syndrom och dess associerade sjukdomar. Planen har utvecklats av NIH Down Syndrome Working Group, med representanter från 11 NIH-institut, centers och kontor. Arbetsgruppen har samrått med vetenskapliga grupper, familjer och intresseföreningar i utarbetandet av denna plan och en öppen och offentlig remissperiod bidrog till att ytterligare definiera planen.

Läs mer:

NIH Research Plan on Down Syndrome 2014 – Down Syndrome Directions (pdf)

Relaterat på hemsidan:

Stort forskningsprogram för Downs syndrom i USA (Jul 2018)

Är åldrande en sjukdom? (Aug 2018)