DOI: 10.1038/s41598-021-83757-1 J M Starbuck, N Martínez-Abadías, et al.

Forskare i USA och Europa bedömer att EGCG kan ha dosberoende effekter på ansiktets utveckling vid Trisomi 21. Feldosering medför risker. Det krävs kliniska studier med större grupper, kontrollerad dosering, och samtidig utvärdering av påverkan på kognition, skelett och tillväxt, för att identifiera vilken behandling som på ett säkert sätt kan gynna utvecklingen hos barn med Downs syndrom.

Ansiktet, DYRK1A och grönt te

Trisomi 21 påverkar utvecklingen av flera organ, inklusive ansiktet och skelettet, vilket ger personer med Downs syndrom ett karakteristiskt utseende. Ett mindre mellanansikte kan påverka bland annat hörsel, andning, tuggande och hälsa.

Det är möjligt att genen DYRK1A, som sitter på kromosom 21, kan påverka ansiktets utveckling genom hämning av NFAT och indirekt påverkan på de gener som reglerar migration och placering av neurallistens celler i den tidiga utvecklingen av ansiktet. Experimentella studier på grodor och zebra-fiskar visar att DYRK1A uttrycks i de embryonala strukturer som ger upphov till ansikte och hjärna, och att DYRK1A påverkar skelettutvecklingen både före och efter födseln.  

Grönt te innehåller många katekiner, bland annat EGCG, som kan påverka kroppen på flera olika sätt. En viktig egenskap hos EGCG är att det hämmar aktiviteten i genen DYRK1A.

Forskare i USA, Spanien och Belgien har genomfört två studier: dels en studie av hur grönt-te-extrakt i olika doser påverkar utvecklingen av ansiktsskelettet hos ”DS-möss”, dels en observationsstudie där man jämför ansiktsformen hos barn med Downs syndrom vars föräldrar på eget initiativ hade gett dem grönt-te-extrakt som kosttillskott, och barn med Downs syndrom vars föräldrar inte hade gjort det.

Observationsstudien

Deltagarna i observationsstudien rekryterades i USA och Europa. 63 barn (0-18 år) med DS, samt 4 med DS Mosaik, och en kontrollgrupp av 207 barn utan DS ingick i studien. Antalet barn med DS som fått grönt-te-extrakt var bara 13 stycken. Föräldrarna hade köpt olika kosttillskott med grönt-te-extrakt, startat vid olika åldrar, använt olika doser och hållit på olika länge, så det fanns ingen systematik i behandlingen med grönt te / EGCG.

Med hjälp av tre-dimensionella topografiska bilder av barnens ansikten, analyserades placeringen av 21 anatomiska punkter i ansiktet. De statistiska analyserna identifierade skillnader mellan obehandlade barn med DS och barn utan DS, utan överlappning mellan grupperna.

För de 4 barn med DS vars behandling startade i sena tonåren märktes ingen effekt av grönt te/EGCG på ansiktets form. För 6 av 7 behandlade barn i den yngsta gruppen (0-3 år), märktes skillnad. 3 hade en ansiktsform som barn utan DS, och 3 låg nära gruppen barn utan DS.

DOI: 10.1038/s41598-021-83757-1 J M Starbuck, N Martínez-Abadías, et al.

Mus-studien

”Vilda möss” och ”DS-möss” (Ts65Dn) behandlades med en låg respektive en hög dos av grönt-te-extrakt, från embryots dag 9 till dag 29 efter födseln. Hos 60% av DS-mössen som fått den låga dosen utvecklades ansiktsskelettet så att det liknade vilda möss, och för de resterande 40% av DS-mössen såg man ingen effekt av behandlingen. Den högre dosen däremot resulterade i större avvikelser i ansiktsskelettet hos de flesta: 75% av DS-mössen och 57% av de vilda mössen fick en mer avvikande form och dessutom minskad benmassa i ansiktsskelettet. Forskarnas slutsats är att grönt-te-extrakt påverkar ansiktets utveckling med dos-beroende effekter. Det är möjligt att grönt-te-extrakt kan ha en positiv effekt på ansiktets utveckling, men det finns också risk för skadliga effekter med en felaktig dosering.

Slutsatser

Forskarna anser att det är mycket angeläget att genomföra pre-kliniska och kliniska studier, särskilt med tanke på att grönt-te-extrakt är allmänt tillgängligt och används av en del föräldrar till små barn. Grönt-te-extrakt/EGCG har potential som behandling, samtidigt som det finns risker med en felaktig dosering. Det krävs kliniska studier med större grupper, kontrollerad dosering, och samtidig utvärdering av påverkan på kognition, skelett och tillväxt, för att identifiera vilken behandling som på ett säkert sätt gynnar utvecklingen hos barn med Downs syndrom.

Läs mer:

Green tea extracts containing epigallocatechin-3-gallate modulate facial development in Down syndrome (2021, Feb: John M Starbuck, Sergi Llambrich, Rubèn Gonzàlez, Julia Albaigès, Anna Sarlé, Jens Wouters, Alejandro González, Xavier Sevillano, James Sharpe, Rafael De La Torre, Mara Dierssen, Greetje Vande Velde, Neus Martínez-Abadías.)  PMID33633179, DOI:10.1038/s41598-021-83757-1 (open access)

EU: Max 800 mg EGCG / dag

Relaterat på hemsidan:

På väg mot minskad cells-stress (Jun 2021)

Brist på energi (Feb 2017)

Grönt te-extrakt ger bättre kognitiv och adaptiv förmåga (Aug 2016)

Temadag om kost och rörelse intresserade många (Apr 2016)

På väg mot behandling av Trisomi 21 (Jan 2016)

Ämne i grönt te hjälper hjärnan (Jan 2015)

Hur en extra kopia av DYRK1A påverkar nervcellstillväxten (Jan 2015)