Här hittar du våra handlingar inför årsmöte 22 april 2023. Trevlig läsning!

Årsmötehandlingar 2023

  • §17 o 27 Remissvar lokala avdelningar VP o budget – inget dokument eftersom inga svar