UPP-priset kategori 1 tilldelas en person/flera personer med Downs syndrom som genom praktisk handling visar initiativförmåga och vilja att utveckla sig själv samt banar väg för andra.

UPP-priset kategori 2 tilldelas en person som har stor betydelse för att personer med Downs Syndrom blir accepterade som fullvärdiga samhällsmedborgare och lyfter fram möjligheterna som finns för personer med Downs Syndrom.

Här nedanför ser du vilka som tilldelats priset samt juryns motivering.

2021

Johan Rahm

Johan Rahm har vågat gå utanför det förväntade. Efter nio år i grundskoleklass gick han programmet Hotell, restaurang och bageri. Han sökte APL-praktik på Fotografiska Museets restauranger, och därefter anställning. Sedan augusti 2019 är han anställd där och arbetar både i matsal och kök. Han har uppfyllt en av sina drömmar, och öppnar ögonen på många för vad en person med Downs syndrom kan erbjuda.


Liv Johansson & Hilma Wikström

Liv Johansson & Hilma Wikström såg att valmöjligheterna var få inom gymnasiesärskolan för deras syskon med Downs syndrom. Därför startade de ett UF-företag, Empowerment UF, för att skapa opinion för fler utbildningsvägar till jobb och försörjning. Empowerment UF tryckte upp en kalender där ungdomar med funktionsvariation visade vilka jobb de drömmer om. Liv och Hilma lyfter fram att olikheter berikar och att alla, oavsett förutsättningar, ska få chansen att välja sin väg i livet.


2019

Uttervägens Hjältar

”Uttervägens Hjältar, Frida Molin, Hanna Helmersson, Nina Johansson, Joakim Säfvenberg, och Linus Lundström, utmanade sig själva och omgivningens fördomar med intensiv träning för att kunna tävla i Toughest. Som ett lag hjälpte de varandra att klara de tuffa hindren.

De tränar mycket och har nu genomfört flera lopp tillsammans. I Hjälteföreningens Hjälteträning hjälper de andra personer med eller utan funktionsvariation att träna. Uttervägens Hjältar visar att med mod, envishet och samarbete så klarar man långt mer än många trott.”


Camilla Brönemyr och John Gröntvedt

”Cecilia Brönemyr, boendehandledare, och John Gröntvedt, tränare, har tillsammans hjälpt de boende på Uttervägens gruppbostad att genomföra ett individuellt anpassat träningsprogram för att klara hinderbanan Toughest. De har bildat Hjälteföreningen för att kunna erbjuda träning för flera och ge Uttervägens hjältar möjlighet att växa som instruktörer.
Föreningen arrangerar ett eget hinderlopp som vuxit till en helg i Umeå med aktiviteter för personer med eller utan funktionsvariation. Cecilia och John har tillsammans Hjältepodden och arbetar på flera sätt för att sprida sina kunskaper och erfarenheter, med målet att öka tillgängligheten av fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation i hela landet.”


2018

Amanda Malmberg

”Amanda Malmberg får UPP-priset 2018 för att hon med känsla och energi delar med sig av sina erfarenheter i samtal och i text. Hon uttrycker sin åsikt och bidrar med sitt perspektiv till flera aktuella samhällsfrågor.

Med sin bok ”Mitt unga fartfyllda liv: Genom svårigheterna mot stjärnorna” vill hon minska fördomar och påverka mångas uppfattning om Downs syndrom.”Linda Wenthe

”Linda Wenthe får UPP-priset 2018 för att hon med Instagramkontot teckensomstod inspirerar mer än 40 tusen följare att använda tecken som stöd för kommunikationen.
Tillsammans med dottern Adelina visar hon glädjen och möjligheterna till kommunikation som finns redan för små barn med Downs Syndrom på ett naturligt och prestigelöst sätt.”2016

Ida Johansson

”Ida Johansson tilldelas 2016 års UPP-pris för att hon med sin kreativa skådespelartalang inte låter sig begränsas av sin funktionsnedsättning utan visar att det går att leva sin dröm. Hon intar scenen med stark utstrålning och skickligt utspel och har välförtjänt blivit en av profilerna i Glada Hudikteatern. Med idérikedom, framåtanda och strävan efter att utveckla sig själv som skådespelare utmanar hon samhällets fördomar om personer med Downs syndrom. Genom att bjuda på sig själv och ta plats i många olika sammanhang inspirerar Ida Johansson andra unga till att förverkliga sina drömmar.”

Anneli Tisell

Anneli och sonen Nils

Anneli Tisell tilldelas 2016 års UPP-pris för att med uthålligt entreprenörskap ha utvecklat nya möjligheter till lustfyllt lärande för en hel generation barn med Downs syndrom och deras familjer.


Hon startade Hatten Förlag, som varit trendsättande vad gäller utformning av inspirerande och pedagogiskt material fyllt med humor. Med starkt fokus på alla barns rätt till ett eget språk har Anneli Tisell skapat nya förutsättningar för barn med Downs syndrom och gett inspiration och verktyg till föräldrar, förskolor och skolor i Sverige och andra länder.
Hennes insatser vid bildandet av Svenska Downföreningen och hennes förmåga att knyta samman nätverk och stödja samarbeten, har varit ovärderliga för att förändra och påverka samhällsattityden till personer med Downs syndrom.


2015

André Larzon

Konstnären André Larzon tilldelas 2015 års UPP-pris för att han med sin enastående konstnärliga talang är ett levande bevis på att hans funktionsnedsättning inte begränsar honom i hans konstnärskap som blivit både hans passion och yrke. André brinner för sitt bildskapande. Han har en enastående förmåga när det gäller färg- och bildkomposition.
Andrés konst berör på djupet och är fantasifull. Genom att ägna sig åt det han älskar har André öppnat dörrar för andra och visat att man kan arbeta som konstnär med eller utan Downs Syndrom. André är upptagen i Göteborgs konstnärsklubb som första person med funktionsnedsättning.

Göran Annerén

Professor Göran Annerén tilldelas 2015 års UPP-Pris för sina betydelsefulla och många kliniska och akademiska insatser för personer med Downs Syndrom och deras familjer.
Hans grundinställning att ett föräldrapar som lämnar BB med ett barn med Downs Syndrom ska veta mer än en AT-läkare om sitt barns förutsättningar har haft stor betydelse för många barn och deras familjer.

Han har, inte minst genom sitt initiativ till ett medicinskt vårdprogram för barn och unga med Downs Syndrom, betytt väldigt mycket för utvecklingen i Sverige och internationellt. Professor Göran Anneréns vårdprogram skapades 1985 och lever vidare idag i reviderad och utvecklad form. Hans pionjärarbete kan inte ses som annat än en milstolpe i strävan efter att förbättra möjligheterna för människor med Downs Syndrom.”


2014

Martina Schaub

”Martina Schaub får priset för sin kamp att finna sin egen väg att utvecklas och vara delaktig i samhället. Hon har i filmerna, genom att dela med sig av sig själv och sin vardag, medverkat till att förändra attityden till Downs syndrom. Hon är en bra förebild, som medvetandegör att man kan leva ett fullgott liv med funktionsnedsättning.”
Tom Alandh

Tom Alandh får priset för att han genom sina filmer om Martina Schaub har synliggjort hennes och hennes mamma Berit Schaubs arbete för Martinas inkludering i samhället. Han har med filmerna bidragit till att nyansera bilden av personer med Downs syndrom och därigenom utgjort en positiv kraft i förändringen av samhällets inställning.


2013

Jonas Nyström

För sin fenomenala konstnärliga förmåga att med sina händer och sina verktyg skapa nytt liv ur dött trä. Genom utställningar, donationer till offentliga rum och på nätet delar Jonas med sig, inte bara av sin fantastiska konst, utan också av sitt liv och sin obändiga tro på sig själv och på en högre mening. Därigenom är Jonas en förebild för oss alla.
Harke Steenbergen

För att med övertygelse och oräddhet visat vägen för en verkligt inkluderande skola, en skola där alla har rätt att höra till. Som rektor på Kyrkskolan i Trosa kommun hittar Harke, i samarbete med personal, föräldrar och elever, lösningar för att möta varje elevs individuella behov.
Genom Harkes förhållningssätt värdesätts och respekteras alla elever, med eller utan Downs syndrom, på samma sätt.
2012

Vanja Färdig

Vanja Färdig är en härlig förebild för många barn och unga med Downs Syndrom då hon visat på möjligheten till utveckling och framgång. Vanja är en framgångsrik simmare och vann två guldmedaljer och en bronsmedalj i Special Olympics World Summer Games i Aten.

Vanja har också en stark social kompetens och stor förmåga att kommunicera och umgås med andra. Vanja är en förebild som med sina drömmar. ambitioner och mål har visat på möjligheter för människor med Downs Syndrom. Hennes kämpaglöd förändrar de stereotypa attityderna i vårt samhälle.”

Inger Sandberg

Inger Sandberg – för hennes empati, civilkurage och agerande för att uppmärksamma missförhållanden på ett särskilt boende. Inger såg människan i en man med mycket omfattande funktionsnedsättningar och Downs syndrom.

Inger har visat prov på inlevelseförmåga och civilkurage utöver det vanliga, när hon som anställd gick emot sina chefer och anmälde långvarig vanvård på ett särskilt boende till Socialstyrelsen. Ingers mod, medkänsla och handlingskraft i kombination är ett föredöme för all personal inom omsorgsverksamheten.


2011

Anna Strand

”Anna Strand är initiativtagare till föreningen Grunden, en förening för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, och under många år har hon arbetat för att påverka attityder i samhället genom att informera och tala för lika värde och respekt. Hon har medverkat i tv-debatter och internationella konferenser och skriver debattartiklar.
Hon driver på för att stänga institutioner, kämpar mot fördomar och ifrågasätter de nya fosterdiagnostiska testen. Anna Strand tilldelas priset för sitt mod och sin drivkraft för att förbättra tillvaron och livsvillkoren för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Med stolthet och pondus har hon givit en röst för personer med Downs syndrom och allas lika värde.”

Karl Grunewald

Med stort engagemang kämpar Karl Grunewald för allas rätt till delaktighet och värdighet – genom föreläsningar, böcker och skrifter. Han vände utvecklingen genom att gå i bräschen för att stänga institutionerna, och sedan ett halvsekel driver han på för att förbättra livsvillkoren för dem som har svårt att tala i egen sak.
Outtröttlig fortsätter Karl Grunewald att synliggöra dem som samhället under långa tider har gömt undan och glömt bort, men som nu steg för steg börjar uppfattas som medborgare med lika värde.


2010

Mats Melin

Mats Melin – hela Sveriges praktikant, som visat initiativförmåga och banat väg för andra som skådespelare både i Glada Hudik-teatern och i reklamfilm. Genom sitt engagemang som en av gangstrarna i Elvis-föreställningen har han i grunden ändrat svenska folkets syn på persomer med Downs syndrom och deras möjligheter.
Mats Melin har i rollen som praktikanten under hösten 2009 blivit hela svenska folkets ICA-Jerry och skapat debatt när han gestaltat de fördomar som många känner. Mats har genom sitt skådespeleri banat väg för förändringar av samhällets värderingar och attityder.

Bo Ericsson

Bo Ericsson – en mycket positiv kraft som gjort ett fantastiskt arbete för barn och föräldrar till barn med Downs syndrom. Genom kunskap, erfarenhet och engagemang har Bosse gjort ett fantastiskt arbete som barnläkare på Astrid Lindgrens Sjukhus när han förmedlat sin tro på människans resurser till barn och föräldrar.

Han har med stor energi och kunskap ägnat kraft åt att motverka gamla fördomar om Downs syndrom och uppmuntrat omgivningen att se möjligheter. Bosse Ericsson var även en av initiativtagarna till ett tänkt kunskapscenter kring Downs syndrom som sedermera ledde till bildandet av Svenska Downföreningen”.


2009

Pierre Björkman

Pierre Björkman visar att det går. Att arbeta inom kultursektorn förblir för många en dröm. Som fast anställd skådespelare vid MOOMS-teatern inspirerar och banar Pierre väg för många människor, både med  och utan funktionsnedsättning. Pierre använder sin exceptionella dramatiska förmåga, sin sceniska närvaro och enastående publikkontakt för att väcka tankar, locka till skratt, utmana och beröra. Pierre Björkman är helt enkelt en gudabenådad skådespelare!

Iréne Johansson

Iréne Johansson har förändrat förutsättningarna för personer med Downs syndrom i fyra decennier. Genom ett hjärtligt engagemang, skapande av kreativ pedagogik, ledande av vetenskaplig utveckling och forskning inom området språk och kommunikation har hon flyttat gränserna för förväntad och faktisk utveckling för personer med utvecklingsstörning.

Iréne Johansson har vunnit internationellt erkännande och är att betrakta som Sveriges främsta dignitet inom sin nisch. Vi tackar Iréne för hennes arbete som har gjort och gör det möjligt för så många att själva kunna göra sin röst hörd och dela med sig av sina tankar, drömmar och önskemål.