Vartannat år tilldelar Svenska Downföreningen det prestigefyllda UPP-priset.

Med priset önskar vi lyfta fram personer som bidrar till att förbättra möjligheterna för personer med Downs syndrom. Priset kommer att utdelas i två olika kategorier:

UPP-priset kategori 1 tilldelas en person/flera personer med Downs syndrom som genom praktisk handling visar initiativförmåga och vilja att utveckla sig själv samt banar väg för andra.

UPP-priset kategori 2 tilldelas en person som har stor betydelse för att personer med Downs Syndrom blir accepterade som fullvärdiga samhällsmedborgare och som aktivt främjar de möjligheter som finns för personer med Downs syndrom.

När delas priset ut?
En jury bestående av Lotta Larsson, Mir Serrander, Carina Karlsson, Filip Larsson, Veronica Magnusson Hallberg och Karen Flø har varit engagerade i arbetet med UPP-priset, som kommer att delas ut under Rocka sockorna-festen på Världskulturmuseet den 23 mars 2024.

Har du frågor eller behöver du mer information? Tveka inte att kontakta oss på: info@svenskadownforeningen.se