Vartannat år tilldelar Svenska Downföreningen det prestigefyllda UPP-priset. Vi delade senast ut priset i 2021, vilket innebär att det nu är dags att på nytt lyfta fram enastående individer. Priset kommer att överlämnas i slutet av oktober, internationellt erkänd som kunskapsmånaden för Downs syndrom. 

Med priset önskar vi lyfta fram personer som bidrar till att förbättra möjligheterna för personer med Downs syndrom. Priset kommer att utdelas i två olika kategorier:

UPP-priset kategori 1 tilldelas en person/flera personer med Downs syndrom som genom praktisk handling visar initiativförmåga och vilja att utveckla sig själv samt banar väg för andra.

UPP-priset kategori 2 tilldelas en person som har stor betydelse för att personer med Downs Syndrom blir accepterade som fullvärdiga samhällsmedborgare och som aktivt främjar de möjligheter som finns för personer med Downs syndrom.

En jury bestående av personer med och utan Downs syndrom kommer att fatta beslut om årets pristagare.

Vi välkomnar nu era nomineringar till årets UPP-pris. Har du någon i åtanke? Skicka in dina förslag tillsammans med en kort motivering till: info@svenskadownforeningen.se

Har du frågor eller behöver du mer information? Tveka inte att kontakta oss på: info@svenskadownforeningen.se