Personer med Downs syndrom har samma behov och rättigheter som andra människor men möts ofta av ett föråldrat synsätt på Downs syndrom, vilket i praktiken begränsar självbestämmande och motverkar möjligheterna att utveckla sin fulla potential.

För att förändra attityderna till Downs syndrom delar Svenska Downföreningen ut två priser i samband med Världsdagen för Down Syndrom, World Down Syndrome Day, 21/3. Priset lyfter fram personer som bidrar till att förbättra möjligheterna för personer med Downs syndrom:

  • Det första priset ges till en person eller grupp med Downs syndrom som genom praktisk handling visar initiativförmåga och vilja att utveckla sig själv samt banar väg för andra.
  • Det andra priset tilldelas en person som har stor betydelse för att personer med Downs Syndrom blir accepterade som fullvärdiga samhällsmedborgare och lyfter fram möjligheterna som finns för personer med Downs Syndrom.