Vartannat år tilldelar Svenska Downföreningen det prestigefyllda UPP-priset.

Med priset önskar vi lyfta fram personer som bidrar till att förbättra möjligheterna för personer med Downs syndrom. Priset kommer att utdelas i två olika kategorier:

UPP-priset kategori 1 tilldelas en person/flera personer med Downs syndrom som genom praktisk handling visar initiativförmåga och vilja att utveckla sig själv samt banar väg för andra.

UPP-priset kategori 2 tilldelas en person som har stor betydelse för att personer med Downs Syndrom blir accepterade som fullvärdiga samhällsmedborgare och som aktivt främjar de möjligheter som finns för personer med Downs syndrom.

En jury bestående av personer med och utan Downs syndrom fattar beslut om vem som kommer att tilldelas priset.

Har du frågor eller behöver du mer information? Tveka inte att kontakta oss på: info@svenskadownforeningen.se