Grattis Johan Rahm och Liv Johansson & Hilma Wikström

För att förändra attityderna till Downs syndrom delar Svenska Downföreningen ut två priser för att lyfta fram personer som bidrar till att förbättra möjligheterna för personer med Downs syndrom:

  • Det första priset ges till en person eller grupp med Downs syndrom som genom praktisk handling visar initiativförmåga och vilja att utveckla sig själv samt banar väg för andra.
  • Det andra priset tilldelas en person eller grupp som har stor betydelse för att personer med Downs Syndrom blir accepterade som fullvärdiga samhällsmedborgare och lyfter fram möjligheterna som finns för personer med Downs Syndrom.

I kategori 1 har juryn utsett Johan Rahm till mottagare av 2021-års UPP-pris.

Johan Rahm fick idag ta emot priset i form av diplom och prischeck på sin arbetsplats, Fotografiska Museet i Stockholm

Juryns motivering lyder;
Johan Rahm har vågat gå utanför det förväntade. Efter nio år i grundskoleklass gick han programmet Hotell, restaurang och bageri. Han sökte APL-praktik på Fotografiska Museets restauranger, och därefter anställning. Sedan augusti 2019 är han anställd där och arbetar både i matsal och kök. Han har uppfyllt en av sina drömmar, och öppnar ögonen på många för vad en person med Downs syndrom kan erbjuda.

Här ska också ges en stor eloge till Fotografiska Museet med personal som med öppna armar och stor nyfikenhet välkomnar Johan in i sin verksamhet.
Lyssna gärna på den intervju som gjordes med Johan i SR Klartext den 16 april 2021

I kategori 2 har juryn utsett Liv Johansson & Hilma Wikström till mottagare av 2021-års UPP-pris.

Liv Johansson och Hilma Wikström fick beskedet om priset via Facetime respektive telefon då det inte var praktiskt möjligt att ses idag.

Juryns motivering lyder;
Liv Johansson & Hilma Wikström såg att valmöjligheterna var få inom gymnasiesärskolan för deras syskon med Downs syndrom. Därför startade de ett UF-företag, Empowerment UF, för att skapa opinion för fler utbildningsvägar till jobb och försörjning. Empowerment UF tryckte upp en kalender där ungdomar med funktionsvariation visade vilka jobb de drömmer om. Liv och Hilma lyfter fram att olikheter berikar och att alla, oavsett förutsättningar, ska få chansen att välja sin väg i livet.

Lyssna gärna på den intervju som gjordes med Liv och Hilma i SR P4 Värmland den 9 december 2020

Vi tackar för alla nomineringar, det var många starka kandidater i år och juryn har gjort ett gediget arbete för att utse årets vinnare.

Juryn för 2021 års UPP-pris består av:

Moa ”The warrior” Engdahl, Lotta Larsson och Veronica Magnusson Hallberg

Moa ”The warrior” Engdahl: Moa är 22 år och bor i en gruppbostad i Landvetter utanför Göteborg. Moa umgås mycket med sin familj, mamma Lotta, syster Maja och storebror Linus med familj. Hennes favorit är morfar Sivert. I höst kommer Moa medverka i ett avsnitt i serien Drugdealer på SVT.

Lotta Larsson: Lotta har suttit i föreningens styrelse under sex verksamhetsår (2007-2012). Hon är fortfarande aktiv i gruppen för forskning och utveckling och håller vår hemsida uppdaterad med det senaste inom området.

Veronica Magnusson Hallberg: Veronica är riksordförande i föreningen sedan 2015.