I januari 2021 påbörjades Arvsfondprojektet Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv med Svenska Downföreningen som huvudsökande. Projektet, som kommer att pågå under tre år, har tre delar: språkutveckling genom klassrumsbaserad språkträning, drama/röstträning samt goda exempel. Mia Wright är projektledare.

Språkutvecklingen i skolan leds av professor Iréne Johansson som har tagit fram och utvecklat Karlstadmodellen. Jeanette Persson, handledare i Karlstadmodellen, kommer att jobba med skolorna tillsammans med Iréne Johansson.
Annica Engström kommer att verka som projektstöd och producera den vandringsutställning som skall visas på bibliotek och kulturhus runt om i Sverige.
Dramatiker Fia Adler-Sandblad från Adas teater kommer att arbeta med ungdomarna med en unik metod för att utveckla rösten.

En del av projektet syftar också till att påverka synen på elevernas lärande genom att visa goda exempel och med det kunna inspirera skolpersonal vad gäller elevernas språk- och kunskapsutveckling. Slutligen handlar det om att höja den allmänna livskvalitén för personer med Downs syndrom – och för att göra det behöver individen tillgång till ett språk.

Genom att låta ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning utveckla sitt språk och hitta sin egen röst får de också möjlighet till delaktighet och inflytande över sina egna liv i skolan, på arbetet och fritiden.