Ett Arvsfondsprojekt som drivs av Alzheimer Sverige tillsammans med Svenska Downföreningen.

Svenska Downföreningen har tillsammans med Alzheimers Sverige bedrivit ett Arvfondsprojekt kring Downs syndrom och Alzheimers symtom. Projektet avsåg att kartlägga behoven för personer med Downs syndrom som har demenssymptom av Alzheimertyp, för att kunna bygga upp fungerande stödfunktioner för målgruppen i Sverige.

Alzheimerföreningen och Svenska Downföreningen ska i samarbete med vården ta fram informations- och utbildningsmaterial för vårdpersonal och anhöriga samt utbilda vårdpersonalen kring anpassade vård och stödformer för målgruppen.

Efter projektslut ska deltagande samarbetsorganisationer använda sig av materialet och sprida det vidare i sina nätverk.

Läs mer här; https://www.alzheimersverige.se/fakta-forskning/nyheter/personer-med-downs-syndrom-okand-patientgrupp-med-alzheimersymptom/