Medlemsavgiften
Årligen i november skickas en avi för nästkommande års medlemskap ut till alla våra befintliga medlemmar.
Årsavgiften ska vara betald per den 31/12. Om du missar att betala skickas en påminnelse ut.

Du kan alltid kontakta kansliet om ni är osäkra på om ni betalt ert medlemskap, tel: 08-730 48 25 alternativt mail info@svenskadownforeningen.se 

Informationskanaler
Våra informationskanaler för medlemsinformation är mail och vårt medlemsforum på Facebook.
Det är därför viktigt att du som har mail säkerställer att vi har din mailadress i våra register och att du kommer ihåg att uppdatera dina uppgifter om du bytet mailadress.

Du som har Facebook kan med fördel ansöka om att gå med i vårt medlemsforum på Facebook. Förutom information från föreningen fungerar också forumet som en diskussions- och frågekanal medlemmar emellan.