• Årsmöte hålls i Stockholm i april, 31 ombud med rösträtt närvarade
 • I samband med 21 mars lanserar föreningen ”Lika värde”-kampanjen
 • Aftonbladet gör en serie om Downs syndrom 21-23 mars
 • Ordförande Veronica Magnusson Hallberg medverkar i TV4s program Efter fem
 • Rocka sockorna hamnar på 10:e plats på Googles lista över sökning i kategorin ”Varför”
 • Föreningen initierade ett seminarium i Sveriges Riksdag om ”Trygghet i krissituationer för personer med Downs syndrom”. Seminariet samarrangerades med SV, Bengt Eliasson (L) och Per Lodenius (C)
 • LSS utredningen presenteras. Föreningen sällar sig till de övriga inom funktionsrättsrörelsen som anser att den bryter mot funktionsrättskonventionen och hör hemma i #papperskorgen
 • Nytt omvårdnadsbidrag införs och ett glapp mellan den nya och gamla systemet uppstår. Föreningen uppvaktar politiker och myndigheter
 • UPP-priset delas ut till träningsgruppen Uttervägens Hjältar från Umeå samt till ledarna för dem, Cecilia Brönemyr och John Gröntvedt
 • Babyläger för 12 familjer hålls
 • 1 vuxenläger för 16 unga vuxna hålls
 • Föreningen medverkade vid Snifs symposium ”Fosterdiagnostik 2.0 -vi har tekniken men har vi etiken?”
 • I samarbete med SweDown arrangeras en konferens om Downs syndrom och Alzheimers. Ett 30-tal forskare och läkare deltar
 • Civilsamhällets rapport ”Respekt för rättigheter” släpps 3 december. Föreningen har varit ansvarig för kapitlet om LSS