• UPP-priset delas ut till Jonas Nyström och Harke Steenbergen
 • 4 läger genomförs med 44 deltagande familjer
 • Föreningen beviljas föreningsbidrag av Socialstyrelsen för tredje året
 • Kansliet förstärks med ytterligare två deltidsanställda; fyra personer på 2,5 heltider
 • 21 lokala nätverk i 16 län (+3) ordnar aktiviteter; gymnastik, friluftsliv, fester, föreläsningar, studiecirklar, pick-nickar
 • Lokala nätverk informerar nya föräldrar på/via habiliteringscenter och BB
 • I mars och november samlades de lokala nätverkens kontaktpersoner i Stockholm
 • Skolenkäten blev Utbildningsenkät med frågor för alla åldrar – 143 svarar
 • Över 90 vuxna och barn springer för Svenska Downföreningen i Lidingöloppet
 • Föreningen ordnar i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering & Hälsa SLL en konferens om Downs syndrom 15-17 oktober. Huvudtalaren Dr Brian Skotko från Harvard drog 300 åhörare.
 • Föreningen sålde 64 DVD-er med filmerna ’Välkommen till vår vardag!’
 • Föreningens webbsida har 27.441 unika besökare (+12%)
 • Föreningens Facebook-grupp ersattes av en Facebook-sida som har 816 följare
 • 7 medlemsbrev skickas ut till medlemmarna via mejl
 • Antal medlemmar: 3.030 (+14%)