• UPP-priset delas ut till Anna Strand och Karl Grünewald
 • 6 lägerkurser genomförs med 292 deltagare
 • Föreningen beviljas föreningsbidrag av Socialstyrelsen
 • 18 lokala nätverk i 13 län ordnar aktiviteter; gymnastik,
 • friluftsliv, fester, föreläsningar, studiecirklar, pick-nickar
 • Lokala nätverk informerar nya föräldrar på/via habiliteringscenter
 • I oktober samlas de lokala nätverkens kontaktpersoner en helg i Stockholm
 • Produktion av filmerna ’Välkommen till vår vardag’ pågår
 • Föreningens webbsida har 21.253 unika besökare
 • Föreningens Facebook-grupp har 500 aktiva
 • 7 medlemsbrev skickas ut till medlemmarna
 • Antal medlemmar: 1800