• UPP-priset delas ut till Mats Melin och Bo Ericsson
  • Föreningens webb-sajt uppgraderas
  • 5 lägerkurser genomförs med 261 deltagare
  • 16 lokala nätverk i 11 län har aktiviteter; gymnastik, träffar, föreläsningar, studiecirklar
  • Lokala nätverk informerar nya föräldrar på habiliteringscenter
  • Andra träffen för lokala nätverkens kontaktpersoner -18 personer träffades i Göteborg
  • Skolgruppen genomför tredje Skolenkäten – 81 familjer svarar
  • Allmänna Arvsfonden beviljar projektbidrag för film om att leva med Downs syndrom
  • 7 medlemsbrev skickas ut till medlemmarna
  • Antal medlemmar: 1766