• UPP-priset delas ut till Pierre Björkman och Irene Johansson
 • 4 lägerkurser genomförs med 69 familjer (271 deltagare)
 • 10 lokala nätverk i 7 län har aktiviteter; gymnastik, träffar, föreläsningar, studiecirklar
 • Lokala nätverk informerar nya föräldrar på habiliteringscenter
 • Skolgruppen genomför andra Skolenkäten – 78 familjer svarar
 • Föreningen lämnar yttrande om förslaget till ny Skollag
 • Ett tiotal medlemmar tar debatten om införandet av fosterdiagnostik
 • Marita Wengelin talar på SMER och Socialutskottets seminarium om fosterdiagnostik
 • Första träffen för lokala nätverkens kontaktpersoner (9 nätverk/18 personer deltog)
 • Internationella gruppen växlar från barnhem till föräldraförening i Ukraina
 • 6 Nyhetsbrev skickas ut till medlemmarna
 • ”Välkommen älskade barn” säljer cirka 100 ex och ”Det blev ett barn” cirka 150 ex
 • Antal medlemmar: 1132 (1325 med äldre redovisningsmetod)