• World Down Syndrome Day 21 mars: föreningen instiftar pris som börjar delas ut 2009
  • Internationella gruppen föreläser i Moskva på inbjudan från svenska ambassaden
  • Inspirationsdag på Cirkus med 72 deltagare: Karl Grunewald och Glada Hudikteatern
  • 4 lägerkurser genomförs med 55 familjer (204 personer)
  • Föreläsning av Göran Annerén om Downs syndrom i samarbete med SV
  • Skolgruppen genomför första Skolenkäten – 48 familjer svarar
  • Internationella gruppen inleder samarbete med Mothercare
  • ”Välkommen älskade barn” säljer 400 ex
  • Projektet ”Bemötande och omhändertagande – när något oväntat sker” avslutas enligt plan – cirka 2000 anställda inom vården har tagit del av föreläsningarna
  • ”Det blev ett barn” släpps för försäljning i december
  • Antal medlemmar: 1180 (1505 med äldre redovisningsmetod)