• Kunskapsträff i Stockholm (82 deltagare): Barnläkare och genetiker Göran Annerén om Downs syndrom, Eva Flygare Wallén om projektet ”Friskare, Smartare, Gladare”
 • Hearing om Etik och Fosterdiagnostik, i samarbete med FUB
 • World Down Syndrome Day den 21 mars: lokala aktiviteter och massmedia bearbetas
 • 4 lägerkurser (75 familjer) genomfördes
 • Nystart för Skolgrupp
 • Arbetsgrupp för Fosterdiagnostik-frågor aktiv i massmedia
 • Kunskapsträff i Gävle (40 deltagare): Ulf Öberg, Left is Right, och Pär Johansson, Glada Hudik-teatern
 • Projektet ”Kunskapsbanken” avslutas enligt plan
 • Projektet ”Bemötande och omhändertagande – när något oväntat sker” fortgår enligt plan
 • Samverkansavtal med Studieförbundet Vuxenskolan (2007-2012)
 • Stort insamlingsarbete under hela året får ordning på föreningens ekonomi och skulder avbetalas
 • 3 nyhetsbrev skickas till medlemmarna
 • Telefontid
 • Antal medlemmar: 1640