• Hearing om Etik och Fosterdiagnostik genomförs med FUB i mars
 • Internationella Gruppen stöder och besöker barnhemmet Horodetsky i Ukraina
 • Lägerverksamheten slår alla rekord: 12 läger genomförs
 • Lägerverksamheten genererar stort ekonomiskt underskott
 • Projektet ”Kunskapsbanken” fortgår med materialinsamling m m
 • Projektet ”Bemötande och omhändertagande – när något oväntat sker” startas
 • Kunskapsträff i Lund (63 deltagare) om 9th World Down Syndrome Congress, Bemötande-projektet, Barnhemmet i Horodetsky, Ukraina.
 • Utbildning för Upp & Ner-ledare
 • Upp & Ner-verksamheten förs över i Special Olympics
 • Nätverk Skåne startar
 • Erfarenhetsgruppen Mammor i Stockholm ordnar föreläsning och studiebesök
 • Nytryck av Välkommen Älskade Barn
 • Telefonjour
 • 4 Nyhetsbrev skickas ut till medlemmarna