• Stadgar skrevs, Värdegrund formulerades, Website skapades
  • Lansering sommaren 2002
  • 1 teckenläger för 3 familjer på Graninge
  • Upp & Ner-klubb
  • Samarbete med FUB – projektet Down Stöd
  • Samarbete med SV – studiecirkel i Karlstadmodellen
  • Föreningen arbetsgivarregistrerad
  • Antal medlemmar: 300 i slutet av året