Medicin och hälsa

bad

På denna sida:

 • Downs syndrom och medicinska åkommor
 • Om vårdprogram för Downs syndrom
 • Vårdprogrammet för Downs syndrom 0-18 år
 • Tillväxtkurvor för Downs syndrom
 • Vårdprogram för vuxna med Downs syndrom
 • Några källor till medicinsk information om Downs syndrom
 • FN-konventionen om rättigheter inom området Hälsa

Downs syndrom och medicinska åkommor

Downs syndrom medför en minskad risk att drabbas av t ex fasta cancerformer, åderförkalkning och makuladegeneration (gula fläcken). Downs syndrom medför samtidigt en ökad risk att drabbas av andra medicinska problem och sjukdomar såsom medfött hjärtfel, medfött stopp i tarmkanalen, medfödd grå starr, barnleukemi, överrörliga leder, muskelslapphet, förstoppning, glutenintolerans, ämnesomsättnings- och hormonrubbningar, synfel, nedsatt hörsel, ökad infektionskänslighet, sömnapné och Alzheimer. Det är viktigt att komma ihåg att nästan alla medicinska problem är behandlingsbara. Ingen drabbas av alla dessa problem men det är viktigt att medicinskt följa upp varje person med Downs syndrom så att inte något problem förblir oupptäckt under lång tid.


Om vårdprogram för Downs syndrom

Regionerna är ansvariga för medicinsk vård och fattar självständiga beslut om vilka vårdprogram som gäller för respektive landsting, men vårdprogram sprids även professionellt genom läkarnas föreningar. Kolla att din läkare är bekant med innehållet i Vårdprogrammet 0-18 år! Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har infört Nationella programområden som är ansvariga för kunskapsstyrningen av vården inom respektive område, vilket skulle kunna leda fram till nationella vårdprogram för Downs syndrom.

Vem ansvarar för genomförande? Att det finns ett vårdprogram för Downs syndrom innebär inte att personer med Downs syndrom automatiskt kallas på kontroller. Ansvaret för att hälsokontrollerna verkligen blir av ligger helt på den enskilde.


Vårdprogram för Downs syndrom, 0-18 år

Syftet med Vårdprogrammet för Downs syndrom är just att tidigt upptäcka och behandla medicinska problem. Vårdprogrammet omarbetades under ledning av Överläkare Ulrika Wester Oxelgren 2012 och revideras sedan dess kontinuerligt. Olika specialistläkare är knutna till vårdprogrammet och ansvarar för rekommendationerna inom sitt respektive område. Vårdprogrammet publiceras på Svensk Neuropediatrisk Förenings hemsida sedan den 21 mars 2013.

Svensk Neuropediatrisk Förenings hemsida

Vårdprogram för Downs syndrom 0-18 år finns också i andra länder, till exempel det amerikanska vårdprogrammet eller det brittiska vårdprogrammet.


Tillväxtkurvor för Downs syndrom

Tillväxtkurvor är viktiga för att upptäcka sjukdomar som påverkar tillväxten, till exempel brist på ämnesomsättningshormon och glutenintolerans. Till Downs syndrom hör en kortvuxenhet som man ännu inte kan förklara, och slutlängden som vuxen är i allmänhet 20 cm kortare än förväntad längd utan Downs syndrom. För att denna kortvuxenhet inte skall göra så att man missar sjukdomar som går att behandla, så behövs särskilda tillväxtkurvor för Downs syndrom. Sedan 2002 finns svenska tillväxtkurvor för Downs syndrom. De skiljer sig från de amerikanska kurvor som användes tidigare på så vis att svenskar med Downs syndrom blir längre än amerikaner med Downs syndrom. De svenska kurvorna skall finnas tillgängliga på BVC och hos barnläkare. Se avhandlingen Down syndrome: Growth and endocrine impact av Åsa Myrelid (2009). Se även direkt:


Vårdprogram för vuxna med Downs syndrom

Det finns vårdprogram för vuxna med Downs syndrom på regional nivå:

Down’s Syndrome Association i Storbritannien har en checklista för den årliga hälsokontrollen för vuxna med Downs syndrom.


Några andra källor till medicinsk information om Downs syndrom


FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

UN logo vit
FN-konventionen beskriver rättigheter till hälsa i artikel 25.

FN-konventionen på standardsvenska
FN-konventionen på lättläst svenska

 

Artikel 25 – Hälsa, på lättläst svenska:

Staterna säger ja till att kvinnor och män med funktionsnedsättning har rätt att vara så friska som möjligt utan att diskrimineras. Staterna ska se till att det finns hälso- och sjukvård och träning för personer med funktionsnedsättning.

Staterna ska göra detta:

 • Personer med funktionsnedsättning ska få samma hälso- och sjukvård som andra även när det gäller vård för att kunna få barn. När staterna ger vård eller information till alla ska även personer med funktionsnedsättning få det.
 • Personer med funktionsnedsättning ska få sådan vård som de behöver på grund av funktionshindret. De ska få undersökning tidigt och service så att funktionshindret inte blir värre eller att de får fler funktionsnedsättningar.
 • Personer med funktionsnedsättning ska få hälso- och sjukvård så nära de bor som möjligt.
 • Personal i sjukvården ska ge lika bra vård till personer med funktionsnedsättning som till andra. Personerna ska själva bestämma om de vill ha vård. Personal i sjukvården ska därför få kunskap om rättigheter, om respekt och om vad personer med funktionsnedsättning behöver.
 • Det ska vara förbjudet att diskriminera personer med funktionsnedsättning när det gäller olika slags sjukförsäkringar.
 • Ingen ska få låta bli att ge hälso- och sjukvård eller mat och dryck för att en person har funktionsnedsättning.

 

 • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761