Öppet brev från Svenska Downföreningens Expertgrupp till alla politiker i Sverige

Svenska Downföreningens Expertgrupp består av: Annika Bodin, Filip Larsson och Rasmus Wallin, tre vuxna personer med Downs syndrom samt en ansvarig från riksstyrelsen. Deras uppdrag är att arbeta med frågor som är delegerade av styrelsen samt driva egna frågor. 

Du som politiker vill förstås göra bra saker för alla människor. Det som är viktigt för oss och som vi vill att du arbetar för är att:  

  • diskriminering (mobbning) av personer med Downs syndrom ska upphöra 
  • personer som behöver hjälp med ledsagare ska få det. 
  • man ska kunna ställa krav på LSS-personals utbildning, och speciellt kunskap om Downs syndrom 
  • alla med aktivitetsersättning och sjukersättning ska kunna få ersättning för aktiviteter 
  • bygga fler LSS-bostäder i städer och centrum 
  • alla inom LSS ska trivas och vara trygga på sitt boende. 
  • alla ska kunna välja hur och med vilka andra man bor, och kunna flytta om man inte trivs 

Vi vill gärna att du sprider detta brev i dina kanaler och då berättar om vad du tänker göra i de här frågorna!

Hälsningar Svenska Downföreningens Expertgrupp: Annika Bodin, Filip Larsson och Rasmus Wallin