Är du vårdnadshavare till ett barn med Downs syndrom 6-17 år? Vill du delta i ett forskningsprojekt där du besvarar en enkät om ditt barns delaktighet inom tandvården?

Vi delar en förfrågan om att vara med i en studie om tandvård för barn med Downs syndrom från forskare från Jönköpings universitet. Studien är självklart godkänd av etikprövningsmyndigheten.

Vi vill undersöka vårdnadshavares perspektiv om barnets delaktighet i tandvårdssituation och vilken tandvård barnet får och erbjuds när det gäller tandreglering.

VILKA SÖKER VI?

Du som är vårdnadshavare till ett barn med DS i 6-17 år

VAD INNEBÄR DET ATT DELTA?

Om du väljer att delta, besvarar du frågor i en enkät, detta tar cirka 15 min.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT FÅ MER INFORMATION OM STUDIEN ELLER HAR DU FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Elisabete Rebotim Doktorand, tandläkare och huvudansvarig forskare elisabete.rebotim@ju.se

Malin Stensson Universitetslektor, docent Malin.Stensson@ju.se

Maria Björk Universitetslektor, docent Maria.Bjork@ju.se

Läs mer via: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ba6d58f8dccf