Enligt Karlstadmodellen är familjen och personer i närmiljön de viktigaste agenterna när det gäller språkträning. De har en gemensam historia och en gemensam framtid med personen som ska språkträna. Därför känner de till hans eller hennes behov bäst.

Inom Karlstadmodellen används olika visuella uttryckssätt – tecken, skrift och bilder – som ett komplement till talet i vardaglig kommunikation, men också som redskap för att utveckla det talade språket. Karlstadmodellen har utvecklat eget material som stimulerar språkförmågan och viljan att kommunicera. 

Vilken metodik och vilka material som är lämpliga i det enskilda fallet avgörs av individens erfarenheter och behov.

För mer information, se Karlstadmodellens hemsida eller IAKM.