En grupp forskare på Uppsala Universitet har genomfört en studie bland barn med Downs syndrom kring datorbaserad lästräning.
Man undersökte om barnen kunde dra nytta av datorbaserad lästräning, bland annat deras förmåga att arbeta självständigt vid datorn, att koppla ljud-bokstav och att läsa korta ord. Likaså studerades vilka lässtrategier barnen använde före och efter lästräningen (ljudning och helordsläsning).