En grupp forskare på Uppsala Universitet har genomfört en sudie bland barn med Downs syndrom kring datorbaserad läsinlärning för språkutveckling vid hörselskada.
Man undersökte barnens utveckling i ljudförståelse, igenkänning av bokstäver, ordförståelse och strategi för läsning.