Foto från Wikimedia.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) startar Alana Down Syndrome Center. Centrets syfte är att genom vetenskap och teknologi ge personer med Downs syndrom möjligheter att utveckla sina sociala och praktiska förmågor för att stärka deras deltagande i utbildningssystemet, i arbetskraften och i samhällslivet. Centret är placerat hos The Picower Institute for Learning and Memory, men är multi-disciplinärt och involverar flera laboratorier och program på MIT. Man kommer att studera Downs syndrom biologiskt och neurovetenskapligt, utveckla och förbättra behandlingar, skapa teknologiska hjälpmedel, och utbilda en ny generation forskare som är engagerade och kunniga i Downs syndrom.

Centret har finansierats genom en donation på 265 miljoner SEK från Alana Foundation, en välgörenhetsfond startad av filantropen och den sociala entreprenören Ana Lucia Villela från Brasilien. Ana Lucia Villela kommer från en bankfamilj och är utbildad inom pedagogik, ekonomi och utvecklingspsykologi, och har arbetat som lärare. Hon startade med sin bror ett socialt projekt för att hjälpa barn i Sao Paolos slumområden 1994, vilket ledde till bildandet av Alana Institute som arbetar för barns rättigheter. Alana Foundation bildades 2012. Ana Lucia Villela är en Ashoka Fellow. Ana Lucia Villela och hennes make Marcos Nisti har två döttrar och den ena har Downs syndrom.

MIT fick också tillsammans med Case Western Reserve University en donation av Alana Foundation 2015 för utveckling av mediciner för personer med Downs syndrom.

Läs mer:

MIT News 2019-03-20: Alana gift to MIT launches Down syndrome research center, technology program for disabilities

MIT News 2015-04-22: Alana Foundation gift to support study of Down syndrome

CWRU News 2015-04-23: Alana Foundation to fund CWRU-MIT research in identifying drugs to treat Down syndrome

Relaterat på hemsidan:

Memantin-studie utökas (Okt 2017)