Sedan år 2000 har det fötts i genomsnitt 132 barn om året med Downs syndrom i Sverige. 2009 föddes det 143 barn med Downs syndrom. Välkomna alla älskade barn!

Läs mer:

Socialstyrelsen: Fosterskador och kromosomavvikelser 2009 (pdf)

Relaterat på hemsidan:

Välkomna alla barn födda 2015 och 2016! (Mar 2018)