Sedan år 2000 har det fötts i genomsnitt 132 barn om året med Downs syndrom i Sverige. 2009 föddes det 143 barn med Downs syndrom. Välkomna alla älskade barn!