Mänskliga embryonala stamceller från Wikimedia

Forskare vid Stanford University School of Medicine rapporterar i Nature att tre kopior av genen USP16 hos Ts65Dn-möss minskar förnyelsen av blodbildande stamceller och tillväxten av av bröst-epitelceller, neurala stamceller och fibroblaster (bindvävsceller). Dessutom kan USP16 kopplas till minskad omsättning av genen CDKN2A och accelererat åldrande i fibroblaster. En nedreglering av USP16 återställer normal funktion.

Resultaten ger nya insikter i frågan om varför människor med Downs syndrom verkar åldras snabbare, och ofta utvecklar Alzheimer-liknande förändringar i hjärnan efter 40 års ålder. Att ha tre kopior av kromosom 21, och därmed USP16-genen, ”accelererar användningen av stamceller under tidig utveckling, vilket sannolikt tömmer stamcellsförrådet och försämrar vävnadsförnyelse hos vuxna med Downs syndrom.”, säger Craig Garner vid Stanford Center for Research and Treatment of Down Syndrome och medförfattare till studien, ”Som ett resultat åldras deras hjärnor fortare och är känsliga för tidig debut av neurodegenerativa sjukdomar.”

Att minska överuttrycket av USP16 och därmed återställa tillväxten av stamceller i olika vävnader, inklusive dem i hjärnan, skulle kunna utgöra ett nytt mål för medicinutveckling.

Men många frågor återstår: Finns fler gener i samma kromosomregion som kan påverka förnyelsen av stamceller? I vilken grad kan man motverka den neurologiska funktionsnedsättningen hos DS-möss genom att normalisera uttrycket av USP16? Och hur motsvaras detta av vad som händer i människan?

Läs mer:

Usp16 contributes to somatic stem-cell defects in Down’s syndrome. (2013, Sep: Adorno M, Sikandar S, Mitra SS, Kuo A, Nicolis Di Robilant B, Haro-Acosta V, Ouadah Y, Quarta M, Rodriguez J, Qian D, Reddy VM, Cheshier S, Garner CC, Clarke MF.) PMID24025767, PMC3816928

Stanford Medicine: Down syndrome due to faulty stem cell regulation?

Relaterat på hemsidan:

Är åldrande en sjukdom? (Aug 2018)