Trisomy 21 Research Society bildades förra året av forskare med syftet att främja grundforskning och tillämpad forskning om Downs syndrom, och att stimulera tillämpningen av ny vetenskaplig kunskap för att utveckla förbättrade behandlingar för personer med Downs syndrom och botemedel för sjukdomar som kopplas till Downs syndrom såsom Alzheimers sjukdom. Föreningen är en ideell föreningen och har startats med stöd av Global Down Syndrome Foundation, Fondation Jérôme Lejeune, Lumind Foundation, Trisomie 21 France och The Matthew Foundation, och vänder sig till forskare och kliniker.

Föreningens mål är:

  • Att organisera en internationell konferens om Downs syndrom-forskning vartannat år.
  • Att harmonisera protokoll för (pre) klinisk forskning.
  • Att stödja utbildning av unga forskare.
  • Att förklara de senaste rönen för allmänheten och beslutsfattare.
  • Att främja samspelet mellan forskare, patienter / familjeföreningar och företag.

Den första och konstituerande konferensen äger rum 4-7 juni:
Changing paradigms in Down syndrome, och hålls vid Salpêtrière-sjukhuset i Paris.

Konferensen kommer att samla namnkunniga forskare, forskarassistenter och studenter från hela världen för att dela den senaste vetenskapliga utvecklingen inom området Downs syndrom-forskning. Dessutom kommer det att finnas en session med föräldraorganisationer på söndagen den 7 Juni.

Läs mer:

Program och material från konferensen

T21 Research Society’s hemsida