Henrik Zetterberg forskar om Downs syndrom (DS) och Alzheimers demens (AD) i sitt arbete som professor på UCL i London och Göteborgs universitet. I Sverige finns inte motsvarande forskning som i London, men med det nya europeiska nätverket för forskning om DS och AD, Horizon21, så öppnar sig möjligheter att starta ny forskning här. Även länder med en mindre befolkning kan då bidra till större studier och därigenom öka möjligheterna att få fram signifikanta resultat. Henrik har kontaktat forskarkollegor i Sverige för att höra om intresset, och gensvaret har varit alltigenom positivt!

Nätverket med forskare och kliniker från Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala håller nu på att formera sig. Första målet är att komma igång med den svenska framåtsyftande studien, där man följer vuxna personer med DS i flera år med regelbundna undersökningar och tester. Genom dessa kommer man att förstå bättre vad som händer innan AD utvecklas, och när det kan vara möjligt med preventiv behandling för att undvika AD. Deltagare som man har samlat data om kan sedan erbjudas att delta i kliniska studier av förbyggande behandlingar som genomförs i samarbete med det europeiska nätverket.

De svenska forskarna har påbörjat diskussionen för att komma fram till vad som kan göras i den svenska studien. De behöver också stämma av med det europeiska nätverket, planera resurser och finansiering, och söka etiskt tillstånd. Det är också viktigt att nätverket är öppet; andra intresserade forskare är varmt välkomna att ansluta sig.

Det här är mycket spännande! Vi hoppas att vi snart skall få igång en stark forskning på hjärnfunktioner hos personer med DS i Sverige och borde tillsammans med våra europeiska kollegor ha mycket goda förutsättningar för att lyckas med detta, säger Henrik.

Forskare i det svenska nätverket för forskning om Downs syndrom och Alzheimers:

 • Henrik Zetterberg Göteborg
 • Silke Kern Göteborg
 • Caroline Graff Stockholm
 • Lotta Granholm Stockholm
 • Agneta Nordberg Stockholm
 • Maria Eriksdotter Stockholm
 • Anna Falk Stockholm
 • Niklas Dahl Uppsala
 • Oskar Hansson Lund
 • Erik Stomrud Lund
 • Niklas Mattsson Lund

Relaterat på hemsidan:

Kick-off för svensk forskning om Downs syndrom och prevention av Alzheimers (Nov 2019)

Vården för vuxna med Downs syndrom kan bli mycket bättre (Jun 2019)

Henrik tror att personer med Downs syndrom kan slippa Alzheimer i framtiden (Jan 2019)

Europeiskt samarbete för att förebygga Alzheimers hos personer med DS (Jan 2019)

Trisomi 21 orsakar dynamiska förändringar i signalvägar och cellfunktioner under mognaden till nervceller (Apr 2019)

Temadag: Downs syndrom och åldrande (Maj 2017)