I en studie som publiceras i Proceedings of National Academy of Sciences i maj beskriver forskare vid University of Wisconsin, USA, hur de omvandlat hudceller från individer med Downs syndrom till stamceller som sedan odlats till nervceller, och därigenom kunnat observera hur Trisomi 21 (TS21) neuroner utvecklas. Forskarna fann dels att TS21 neuroner visade minskad synaptisk aktivitet och att stimulerande och hämmande processer var påverkade i samma utsträckning, dels att TS21 neuronerna hade betydligt fler gener som syftar till att svara på oxidativ stress – som uppstår när det finns vävnadsskador – och att dessa gener var närvarande från dag ett i de studerade cellerna.

”Detta tyder på att dessa celler går igenom hela sitt liv med oxidativ stress … vilket kan bidra till senare död av nervceller, eller öka känsligheten för Alzheimers,” sade Anita Bhattacharyya, en hjärnforskare vid University of Wisconsin som arbetade på studien, enligt Disability Scoop. Fyndet är betydande, säger Bhattacharyya, eftersom forskarna nu kan använda odlade TS21 hjärnceller för att testa eller utveckla läkemedel.

Läs mer:

Deficits in human trisomy 21 iPSCs and neurons. (2013, Jun: Weick JP, Held DL, Bonadurer GF 3rd, Doers ME, Liu Y, Maguire C, Clark A, Knackert JA, Molinarolo K, Musser M, Yao L, Yin Y, Lu J, Zhang X, Zhang SC, Bhattacharyya A.) PMID23716668, PMC3683748

Disability Scoop: Study Sheds Light On Down Syndrome, Possible Treatments

Relaterat på hemsidan:

Hur utvecklas nervceller med Trisomi 21? (Okt 2018)

Oxidativ stress är utmärkande för Downs syndrom (Nov 2015)

Hur en extra kopia av DYRK1A påverkar nervcellstillväxten (Jan 2015)