Memantin är en organisk förening som används för att behandla Alzheimers sjukdom genom att blockera NMDA-receptorerna. En engelsk forskargrupp under Marisa Hanney har genomfört en studie av ämnets effekt på Alzheimer hos 173 personer över 40 år med Downs syndrom. Vissa av dem hade en demensdiagnos. Studiens resultat visar att memantin inte har någon effekt på kognitiv försämring hos personer över 40 år med Downs syndrom. De 88 som fick Memantin under ett år hade samma försämring som de 85 som fick placebo.

Memantine for dementia in adults older than 40 years with Down’s syndrome (MEADOWS): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. (2012, Feb: Hanney M, Prasher V, Williams N, Jones EL, Aarsland D, Corbett A, Lawrence D, Yu LM, Tyrer S, Francis PT, Johnson T, Bullock R, Ballard C.) PMID22236802

Sammanfattning i the Lancet (engelska) 
The Lancet, Volume 379, Issue 9815, Pages 528 – 536

Sammanfattning i Läkartidningen (svenska) nr 12 2012, sid 619

Relaterat på hemsidan:

Memantin-studie utökas (Okt 2017)

Mediciner bra för personer med DS och Alzheimer (Mar 2018)