Hypotalamus grönmarkerad

Forskare i Frankrike och Schweiz har behandlat 7 vuxna män som har Downs syndrom med GnRH-hormon i en liten pilotstudie. 6 av männen fick bättre kognitiva förmågor och stärkt funktionell konnektivitet mellan vissa regioner i hjärnbarken. Forskarna ser att det finns goda skäl att gå vidare med en större studie där även kvinnor med Downs syndrom deltar.

Det finns forskning som tyder på att GnRH-nervceller, som utsöndrar gonadotropin-frisättande hormon (GnRH), inte bara reglerar fortplantningen via hypotalamus utan också påverkar andra delar i hjärnan, vilket kan ha effekt på kognitiva förmågor.

Forskare vid centret Neuroscience and Cognition, på Université de Lille i Frankrike, har undersökt regleringen av GnRH i en musmodell av Downs syndrom (Ts65Dn). De fann att mikroRNA som fanns i en extra kopia försämrar produktionen av GnRH. Försämringar i mössens kognition och luktsinne under könsmognaden var också nära kopplade till bristande utsöndring av GnRH.

Det finns en etablerad behandling för människor med bristande produktion av GnRH – en infusionspump som ger kontinuerliga doser av GnRH i samma takt som den naturliga rytmen för hormonet. I samarbete med forskare vid avdelningen Endocrinology, Diabetology, and Metabolism på University of Lausanne i Schweiz, så lät forskarna mössen få motsvarande behandling som människor. Efter två veckor var mössens luktsinne och kognition återställda.

Forskarna gick därför vidare och genomförde en liten pilotstudie med 7 vuxna män (20 – 50 år) som har Downs syndrom. De fick först genomgå kognitiva tester, lukttester, och en MRI-undersökning. Sedan fick de GnRH injicerat under huden från en pump som var fäst på armen, varannan timme i sex månader. Efter avslutad behandling genomfördes testerna igen. Ingen av deltagarna fick bättre luktsinne, men 6 av 7 fick bättre resultat på de kognitiva testerna: att göra 3-dimensionella ritningar, förstå instruktioner, att resonera, uppmärksamhet och episodiskt minne. Förbättringarna bekräftades också av MRI där man kunde se starkare funktionell konnektivitet. Data talar för att behandlingen stärker kommunikationen mellan vissa regioner i hjärnbarken.

Behandlingen verkar lovande för personer med Downs syndrom och har inga biverkningar, och forskarna ser att det finns goda skäl att gå vidare med en större studie där även kvinnor med Downs syndrom deltar.

Läs mer:

GnRH replacement rescues cognition in Down syndrome (2022, Sep: Maria Manfredi-Lozano, Valerie Leysen, Michela Adamo, Isabel Paiva, Renaud Rovera, Jean-Michel Pignat, Fatima Ezzahra Timzoura, Michael Candlish, Sabiha Eddarkaoui, Samuel A Malone, Mauro S B Silva, Sara Trova, Monica Imbernon, Laurine Decoster, Ludovica Cotellessa, Manuel Tena-Sempere, Marc Claret, Ariane Paoloni-Giacobino, Damien Plassard, Emmanuelle Paccou, Nathalie Vionnet, James Acierno, Aleksandra Maleska Maceski, Antoine Lutti, Frank Pfrieger, S Rasika, Federico Santoni, Ulrich Boehm, Philippe Ciofi, Luc Buée, Nasser Haddjeri, Anne-Laurence Boutillier, Jens Kuhle, Andrea Messina, Bogdan Draganski, Paolo Giacobini, Nelly Pitteloud, Vincent Prevot.) PMID36048943, DOI:10.1126/science.abq4515  

INSERM Press release INSERM 2022-09-01: A Therapy Found to Improve Cognitive Function in Patients with Down Syndrome

Science News 2022-09-01: Restoring a key hormone could help people with Down syndrome