Forskarna i USA och Brasilien har nu publicerat sina resultat från den kliniska Fas 2-studien av memantin-behandling för unga med Downs syndrom. Memantin hade ingen signifikant effekt på kognitionen.

Syftet med studien var att testa om memantin har positiv effekt på det episodiska minnet hos unga med Downs syndrom, vilket en tidigare pilotstudie indikerat.

Studien var en dubbel-blind, randomiserad kontrollerad studie i Fas 2, med deltagare i USA och Brasilien, och pågick från 2015 till 2020.

185 unga med Downs syndrom i åldern 15-32 år deltog i studien och behandlades med 20 mg memantin per dag eller placebo i 16 veckor. Kognitiva tester gjordes vid start och avslutning av behandlingen. Memantin hade ingen signifikant effekt på kognitionen. Inga allvarliga biverkningar noterades.

Läs mer:

Safety, efficacy, and tolerability of memantine for cognitive and adaptive outcome measures in adolescents and young adults with Down syndrome: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial (2022, Jan: Alberto C S Costa, Ana C Brandão, Richard Boada, Veridiana L Barrionuevo, Hudson G Taylor, Elizabeth Roth, Melissa R Stasko, Mark W Johnson, Fernanda F Assir, Maria P Roberto, Patrícia Salmona, Guilherme Abreu-Silveira, Ilya Bederman, Erin Prendergast, Anke Hüls, Sarina Abrishamcar, Zan Mustacchi, Thomas Scheidemantel, Nancy J Roizen, Stephen Ruedrich.) PMID34942135

Clinical Trial NCT02304302 Down Syndrome Memantine Follow-up Study

Relaterat på hemsidan:

Memantin-studie utökas (Okt 2017)