Signaltransduktion – bild från Wikimedia och www.scientificanimations.com/wiki-images/

Det europeiska forskningsprojektet ICOD ska genomföra Fas I och Fas II-studier av en ny sorts medicin som förväntas förbättra kognitionen hos personer med Downs syndrom. EU finansierar forskningsprojektet ”Improve COgnition in Down syndrome” med 6 miljoner Euro. Projektet pågår 2021-2025 och genomförs av 6 institutioner i Spanien, Frankrike och Italien.

Endocannabinoida systemet

Den nya behandlingen är inriktad på det endocannabinoida systemet. Systemet är ett signalsystem med endocannabinoider som signalämnen och receptorer för dessa. När en receptor binder till en cannabinoid utanför cellen startar den en signalkaskad inne i cellen. Det endocannabinoida systemet reglerar både fysiologiska och kognitiva processer. Möjlig påverkan av systemet är minne och inlärning, aptit, motivation, humör, energibalans, ämnesomsättning, stress-respons, smärtlindring, kroppstemperatur, sömn, immunsystemet, …med mera. Det har varit svårt att utveckla mediciner utan biverkningar för de sjukdomar som orsakas av obalanser i systemet, eftersom systemet påverkar så många olika funktioner.

Systemet har två primära receptorer, CB1 och CB2. CB1-receptorerna finns framför allt i hjärnan och centrala nervsystemet, men även i flera organ och vävnader med koppling till ämnesomsättningen. Upptäckter för några år sedan har lett fram till nya signal-specifika hämmare av CB1-receptorn (s k CB1-SSi). De innebär ett farmakologiskt genombrott, i och med att man med dem kan påverka specifika funktioner i systemet. Molekylen AEF0217 är specifik för den kognitiva funktionen.

Preklinisk studie

DS-musen Ts65Dn och en mus som fått en extra kopia av genen DYRK1A har båda ökad aktivitet i CB1-receptorn, vilket påverkar minne och inlärning negativt. När aktiviteten i CB1 korrigerades farmakologiskt med AEF0217, så återställdes deras kognitiva prestationer, den synaptiska plasticiteten och nervcellsbildningen.

Kliniska studier

ICOD-projektets Fas I-studie (2021-2022) kommer först att testa säkerheten av AEF0217 på personer som inte har Downs syndrom, och sedan på personer med Downs syndrom. Fas II-studien (2022-2023) ska visa om behandlingen har effekt på kognitionen hos unga vuxna med Downs syndrom. Studierna genomförs i Spanien, Italien och Frankrike, och leds av Rafael de la Torre vid Hospital del Mar Medical Research Institute (IMIM) i Barcelona. Den övergripande målsättningen är att behandling ska finnas tillgänglig för personer med Downs syndrom ett par år efter projektets slut.

Aelis Farma

Den farmakologiska klassen CB1-SSi upptäcktes av Dr. Pier Vincenzo Piazza och hans forskargrupp på forskningsinstitutet INSERM i Bordeaux. Bolaget Aelis Farma bildades 2014 som en spin-off från INSERM, och har utvecklat AEF0217 för behandling av kognitiva funktionsnedsättningar (Downs syndrom, Fragil X, åldersrelaterad kognitiv störning). De har också utvecklat molekylen AEF0117 för behandling av Cannabis-relaterade sjukdomar (beroende, psykos, förgiftning). Aelis Farma planerar utveckling av ett flertal olika CB1-SSi för behandling av hjärnsjukdomar med störningar i CB1. Markus Heilig, professor vid Linköpings Universitet, sitter med i Aelis Farmas vetenskapliga råd.

Läs mer:

ICOD Project

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme:
​Grant agreement No 899986.

Hospital del Mar Medical Research Institute/IMIM 2020-11-05:
The European Commission awards a six million euro grant to a project led by the Hospital del Mar Medical Research Institute

Hospital del Mar Medical Research Institute/IMIM 2021-03-21:
The ICOD project is ready to start

Hospital del Mar Medical Research Institute/IMIM 2022-12-02:
First Clinical Trial of a new drug to improve the cognitive function of people with Down syndrome

Aelis Farma

Aelis Farma 2022-11-15:
Aelis Farma announces positive results from its safety trials in healthy volunteers and the authorization to start the first trial in people with Down syndrome with AEF0217, its drug candidate for the treatment of cognitive disorders

Aelis Farma 2022-12-16:
Aelis Farma announces the recruitment of the first patient for the phase 1/2 clinical trial of its drug candidate AEF0217 for the treatment of cognitive disorders in Down syndrome

AELIS FARMA corporate presentation (pdf)

Biospace 2019-12-13:
AELIS FARMA raises €11 million to accelerate the clinical development of a paradigm-shifting new class of drugs for treating cannabis addiction and cognitive disorders

Fondation Jérôme Lejeune 2021-05-17:
Down syndrome: a molecule that targets cognitive impairments enters the decisive phase of clinical trials (som PDF: JLF PDF-format)

European Down Syndrome Association:
Horizon 2020 Programme – Improving Cognition in Down syndrome

Cannabinoid type-1 receptor blockade restores neurological phenotypes in two models for Down syndrome (2019, May: Alba Navarro-Romero, Anna Vázquez-Oliver, Maria Gomis-González, Carlos Garzón-Montesinos, Rafael Falcón-Moya, Antoni Pastor, Elena Martín-García, Nieves Pizarro, Arnau Busquets-Garcia, Jean-Michel Revest, Pier-Vincenzo Piazza, Fátima Bosch, Mara Dierssen, Rafael de la Torre, Antonio Rodríguez-Moreno, Rafael Maldonado, Andrés Ozaita.) PMID30685352

Pregnenolone can protect the brain from cannabis intoxication (2014, Jan: Monique Vallée , Sergio Vitiello, Luigi Bellocchio, Etienne Hébert-Chatelain, Stéphanie Monlezun, Elena Martin-Garcia, Fernando Kasanetz, Gemma L Baillie, Francesca Panin, Adeline Cathala, Valérie Roullot-Lacarrière, Sandy Fabre, Dow P Hurst, Diane L Lynch, Derek M Shore, Véronique Deroche-Gamonet, Umberto Spampinato, Jean-Michel Revest, Rafael Maldonado, Patricia H Reggio, Ruth A Ross, Giovanni Marsicano, Pier Vincenzo Piazza.) PMID24385629, PMC4057431

Relaterat på hemsidan:

Temadag om kost och rörelse intresserade många (Apr 2016)

Hur Trisomi 21 påverkar cellernas proteiner (Jan 2018)