Det europeiska forskningsprojektet GO-DS21 undersöker orsaker till fetma och intellektuell funktionsnedsättning hos personer med Downs syndrom. Projektet undersöker både hur genetiska faktorer och livsstilsfaktorer bidrar till sjukdomsutveckling. Projektet ska leda till tidigare diagnos, prognos och behandling, och etablera nya rekommendationer och behandlingar. Projektet pågår 2020-2024.

Fetma och intellektuell funktionsnedsättning (IF) är vanligare hos personer med Downs syndrom än hos befolkningen i stort, vilket indikerar att specifika genetiska eller epigenetiska mekanismer kopplade till Trisomi 21 predisponerar för denna samsjuklighet.

Projektet GO-DS21 har följande mål:

  1. Att fastställa åldersberoende mönster av samsjuklighet upp till 45 års ålder.
  2. Att identifiera specifika fysiologiska biomarkörer, samt reglerande och epigenetiska signaturer hos människor, celler, och djurmodeller.
  3. Att klargöra påverkan av livsstilsfaktorer (stress, kost och fysisk aktivitet) på fetma/IF i prekliniska modeller (djur och celler).
  4. Att undersöka effekten av tre kandidatgener på kromosom 21 som förklaring till samsjuklighet hos DS-möss. (DYRK1A har bland annat koppling till IF, MRAP till stressaxeln HPA, och NRIP1 till fetma.)
  5. Att integrera molekylära och kliniska data över olika skalor för tid och rum, med olika biologisk komplexitet, genom att använda maskininlärning (AI).
  6. Att designa nya behandlingar som minskar sjuklighet, inklusive mediciner, genterapier och livsstils-interventioner (kontrollerad kost, fysisk aktivitet, minskad stress), och utveckla innovativa sätt för terapeutiska interventioner att minska fetma och relaterad sjuklighet och därigenom öka livskvaliteten för personer med Downs syndrom.

Projektet genomförs i sex länder (Frankrike, Spanien, Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Tyskland). Baserat på kliniska data insamlade om 6000 deltagare i nationella DS-kohorter väljs 300 personer ut för en prospektiv studie, där data som redan finns om deltagarna ska kompletteras med mer kliniska data (BMI/vikt, kognitiva förmågor, livsstil, aktivitetsnivå, sömn, psykisk hälsa, biomarkörer och cellprover). För 60 personer, som representerar någon av ytterligheterna Lågt BMI-Hög IQ eller Högt BMI-Låg IQ, kommer ytterligare analyser göras och en stor panel med molekylär OMIK-data att tas fram (transkriptomik, epigenomik, metabolomik, proteomik and mikrobiomik). För fyra kvinnor och fyra män i åldern 35-45 år kommer man också att skapa stamceller (iPSC) av bindvävsceller, för att sedan odla fram neuroner och fettceller att analysera vidare.

EU finansierar forskningsprojektet ”Gene Overdosage during the early lifetime in Down Syndrome” (GO-DS21) med 6 miljoner Euro. Projektet pågår 2020-2024 och genomförs av 12 institutioner i 6 europeiska länder. European Down Syndrome Association (EDSA) är representerade i projektet.

Läs mer:

GO-DS21 – Projektets hemsida

GO-DS21 – Informationsfolder på engelska (pdf)

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme:
Grant agreement No 848077.

Relaterat på hemsidan:

På väg mot minskad cell-stress (Jun 2021)

Brist på energi (Feb 2017)

Idrott är bra för både kropp och knopp (Mar 2016)

Hur en extra kopia av DYRK1A påverkar nervcellstillväxten (Jan 2015)