Läkemedelsföretaget Roche, som för närvarande genomför en Fas-I-studie för att utesluta biverkningar av substansen RG1662 (för kognitiv förbättring hos personer med Downs syndrom), rapporterar nu i Journal of Neuroscience tillsammans med spanska forskare från Universidad de Cantabria och Instituto Cajal, att en likartad substans (RO49385981) har visats effektiv för att förbättra kognition och beteende hos s.k. ’DS-möss’.

Genom att använda substansen RO4938581, som selektivt blockerar de hjärnreceptorer som innehåller GABA-A α5-receptorer, så har forskarna korrigerat kognitiva och beteendemässiga brister i Ts65Dn möss. De har också visat att behandling med RO4938581 förbättrade antalet nervceller och funktionen hos vuxna Ts65Dn-mus-hjärnor. Tillsammans visar dessa data att selektiv modulering av GABA-A-receptorer i centrala delar av hjärnan ger viktiga kognitiva och beteendemässiga förbättringar. Dessa positiva resultat förekommer utan de oönskade bieffekter som har begränsat användningen av icke-selektiva GABA-A-receptor-blockerare.

”Dessa prekliniska resultat tyder på att GABA-A α5 receptorer är ett bra mål för behandling av kognitiv nedsättning hos personer med Downs syndrom, vilken åtminstone delvis beror på en överdriven hämning av nervbanor”, säger Maria-Clemencia Hernandez, Senior Scientist vid Roche och huvudförfattare till rapporten.

RG1662 är den första substansen som är särskilt utformad för att förbättra den kognitiva nedsättning som är associerad med Downs syndrom, vilket tros bero på överdriven hämning av specifika hjärnkretsar. Genom selektiv påverkan på receptor-subtypen GABA-A α5, har substansen en unik farmakologi som möjliggör hämning av GABA-överaktivitet främst i de system i hjärnan som är viktiga för kognition, inlärning och minne. Det slutliga målet är att på ett säkert sätt återställa balansen mellan hämning och excitation i hjärnsystem som förändras i Downs syndrom.

”Vår läkemedelsforskning för Downs syndrom kan erbjuda en ny terapeutisk väg att behandla kognitiva nedsättningar hos personer med Downs syndrom, förbättra deras kommunikationsfärdigheter och slutligen hjälpa dem till större självständighet i det dagliga livet”, säger Luca Santarelli, chef för neurovetenskap vid Roche.

Läs mer:

Reducing GABAA α5 receptor-mediated inhibition rescues functional and neuromorphological deficits in a mouse model of down syndrome. (2013 Feb: Martínez-Cué C, Martínez P, Rueda N, Vidal R, García S, Vidal V, Corrales A, Montero JA, Pazos Á, Flórez J, Gasser R, Thomas AW, Honer M, Knoflach F, Trejo JL, Wettstein JG, Hernández MC.) PMID23447605, PMC6619314

Relaterat på hemsidan:

Roche avbryter kliniska försök med GABA-hämmare (Jun 2016)