Det är samma ämne som lagras i en alzheimersjuk hjärna som framkallar ögonskador vid Downs syndrom. Upptäckten har gjorts av forskare vid Boston University och kan vara en ny framkomlig väg för att utveckla tester för tidig diagnos. Det är känt att personer med Downs syndrom ofta utvecklar Alzheimers sjukdom. Nu har forskare funnit att proteinet beta-amyloid lagras i ögonen och orsakar de sjukliga ögonförändringar (katarakt /grå starr) som också är vanligt förekommande vid Downs syndrom. Genom en särskild scanner som kan avläsa mängden beta-amyloid i ögonlinsen har forskarna kunnat se att ämnet börjar lagras redan i unga år hos personer med Downs syndrom. Samma protein är i högsta grad också inblandat i Alzheimers sjukdom då beta-amyloidens onormalt höga produktion lagras i hjärnan. Forskarna bakom studien hoppas därför att upptäckten kan leda till nya metoder – ögontest – för att ställa tidig diagnos av Alzheimers sjukdom.

Läs mer:

Alzheimer’s disease amyloid-beta links lens and brain pathology in Down syndrome. (2010, Maj: Moncaster JA, Pineda R, Moir RD, Lu S, Burton MA, Ghosh JG, Ericsson M, Soscia SJ, Mocofanescu A, Folkerth RD, Robb RM, Kuszak JR, Clark JI, Tanzi RE, Hunter DG, Goldstein LE.) PMID20502642, PMC2873949

Relaterat på hemsidan:

Kick-off för svensk forskning om Downs syndrom och prevention av Alzheimers (Nov 2019)