Karl Mårild försvarade 25 maj 2012 sin avhandling Risc factors and complications of celiac disease vid Örebro Universitet.

Avhandlingen visar bland annat att det är 6 gånger så stor risk för personer med Downs syndrom att få Celiaki som för personer utan Down syndrom. Detta kan motivera screening för Celiaki hos personer med Downs syndrom.

Avhandlingen visar vidare att risken för sjukhusinläggning pga influensa ökar för personer som lider av Celiaki, och att dessa därför kan dra nytta av vaccination mot influensa.

Celiaki kallas också glutenintolerans och är en autoimmun sjukdom som förstör tarmluddet i tunntarmen och som triggas av gluten i vete, korn och råg. Tunntarmens förmåga att ta upp näring minskar, och Celiaki kan ge många olika symtom men också vara symtomfri. 1% av hela befolkningen lider av Celiaki och 6% av alla personer med Downs syndrom.

Läs mer:

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) Risc factors and complications of celiac disease

Symtom på Celiaki – Celiakiförbundet