SNX27 är en gen som skapar proteinet Sorting Nexin 27. SNX27-proteinet håller glutamat-receptorer på cell-ytan i nervceller. Glutamat-receptorerna är nödvändiga för synapsen, för att impulserna mellan nervcellerna skall avfyras korrekt. Forskare i Kalifornien har visat att:

  • Brist på SNX27 hos möss försämrar inlärning och minne.
  • SNX27 hjälper till att hålla glutamat-receptorer på cellytan i neuroner.
  • Människor med Downs syndrom har brist på SNX27 i hjärnan.
  • SNX27-produktionen hämmas av mikroRNA miR-155 som är kodad på kromosom 21.
  • Om man återställer nivån av SNX27 i Downs syndrom-möss så förbättras inlärning och minne.

Läs mer:

Loss of sorting nexin 27 contributes to excitatory synaptic dysfunction by modulating glutamate receptor recycling in Down’s syndrome. (2013, Apr: Wang X, Zhao Y, Zhang X, Badie H, Zhou Y, Mu Y, Loo LS, Cai L, Thompson RC, Yang B, Chen Y, Johnson PF, Wu C, Bu G, Mobley WC, Zhang D, Gage FH, Ranscht B, Zhang YW, Lipton SA, Hong W, Xu H.) PMID23524343, PMC3911880

SciTechDaily: How Down Syndrome and Low SNX27 Are Connected