Från Wikimedia: Cerebellum – lillhjärnan

Forskare vid Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore, USA, har nu visat att en enda behandling av nyfödda Ts65Dn-möss med en SHH-agonist (SAG) resulterar i normal struktur i lillhjärnan hos de vuxna DS-mössen. SHH-agonisten är ett ämne som stimulerar överföringen av SHH-protein mellan celler hos embryon. SHH är ett protein som skapas av SHH-genen och spelar en viktig roll i regleringen av embryots organbildning, såsom i tillväxten av fingrar och tår på extremiteter, tänderna och organisationen av hjärnan.

SAG-behandlingen vid födseln räddade också förmågor förknippade med hippocampus, där obehandlade vuxna Ts65Dn-möss får en funktionsnedsättning. Behandlingen resulterade i beteende-förbättringar och normaliserad prestation i ’Morris vatten-labyrint’, ett test av inlärning och minne. SAG-behandlingen gav även fysiologiska effekter och räddade delvis både synaptisk plasticitet kopplade till NMDA-receptorer och NMDA /AMPA-kvoten (fysiologiska mått förknippade med minnet).

Resultaten bekräftar en viktig roll för SHH-överföringen i lillhjärnans utveckling och pekar på möjligheten att SHH har direkt inflytande på funktionen i hippocampus. De positiva resultaten från detta försök indikerar en möjlig inriktning för medicinsk behandling för att förbättra den kognitiva funktionen hos personer med Down syndrom. Men ytterligare forskning kommer att krävas för att avgöra exakt hur SAG verkar för att förbättra inlärning och minne, för att hitta ett optimalt läkemedel baserat på detta angreppssätt, och för att förstå de bredare konsekvenserna av någon behandling, eftersom SHH-överföringen är inblandad i så många viktiga fysiologiska processer.

Läs mer:

Hedgehog agonist therapy corrects structural and cognitive deficits in a Down syndrome mouse model. (2013, Sep: Das I, Park JM, Shin JH, Jeon SK, Lorenzi H, Linden DJ, Worley PF, Reeves RH.) PMID24005160, PMC4006719

Relaterat på hemsidan:

Minskad stress-respons i hjärnceller ger bättre inlärning och minne (Feb 2020)