Forskare vid Stanford University i Kalifornien har genomfört försök med ’DS-möss’ och ett ämne som används i astmamediciner; Formoterol är en uttalat selektiv och potent beta2-receptoragonist med lång effektduration, och används av astmapatienter för att utvidga bronkerna och underlätta andning.

Bakgrunden till försöken är att personer med Downs syndrom har för lite av signalämnet noradrenalin vilket behövs för långtidsminne och synaptisk plasticitet. Formoterol visade sig i studien stärka nervförbindelser i hippocampus, en del av hjärnan som används för rumslig navigering, för korttidsminnet och för bildandet av nya minnen. Det förbättrade också mössens kontextuella lärande, där hjärnan integrerar rumslig och sensorisk information. En mycket hög dos av läkemedlet gavs under två veckor och resulterade i märkbara förbättringar av mössens nervstrukturer. ”Det faktum att en så kort period av medicinering kan göra dessa neuroner mycket mer komplexa är mycket intressant,” säger Ahmad Salehi, MD, Ph.D. vid Stanford University, studiens huvudförfattare.

Salehi kallar studien en ”initial proof-of-concept”, och varnar för att dosen som han och hans kollegor använde var mycket högre än den som används vid behandling av astma och att en så hög dos inte kan ges till människor utan risk för betydande biverkningar. Trots detta är resultaten mycket lovande som stöd för ett nytt terapeutiskt mål, de beta-2 andrenerga receptorerna i hippocampus, med målet att förbättra kognitionen hos personer med Downs syndrom.

Läs mer:

Formoterol, a long-acting β2 adrenergic agonist, improves cognitive function and promotes dendritic complexity in a mouse model of Down syndrome. (2014, Feb: Dang V, Medina B, Das D, Moghadam S, Martin KJ, Lin B, Naik P, Patel D, Nosheny R, Wesson Ashford J, Salehi A.) PMID23827853

Nyhetsbrev från Stanford School of Medicine: Drug improves cognitive function in mouse model of Down syndrome, study says