Vi letar efter en person till Svenska Downföreningens Expertgrupp. Gruppen har två viktiga uppgifter: att ge sina åsikter till riksstyrelsen och att jobba med frågor som är viktiga för personer med Downs syndrom. 

Gruppen består i dag av: Annika Bodin, Filip Larsson och Rasmus Wallin. Tre vuxna personer med Downs syndrom som delar med sig av sin kompetens och sina erfarenheter kring att leva med Downs syndrom. Nu behöver vi en fjärde person för att göra gruppen starkare.

Att engagera sig i Svenska Downföreningen är ett sätt att göra skillnad. Vi är aktiva i samhällsdebatten och vill sprida kunskap samt stödja personer med Downs syndrom så att de kan vara med och bestämma över sina egna liv.

Expertgruppen träffas 4-5 gånger om året, oftast online. Gruppen har en stödperson med vid varje möte. Expertgruppen har också möten med Självrepresentationsgruppen, som är länken mellan Expertgruppen och riksstyrelsen. Vid mötena har experterna också rätt att ha med en egen ledsagare. Arbetet i Expertgruppen är ideellt och ingen betalning ges. Om du reser till möten täcker vi kostnaderna för resa, mat och boende, även för ledsagare. Den som blir vald i Expertgruppen sitter i fyra år.

Vi letar efter någon som vill diskutera och driva viktiga frågor tillsammans med oss. Den här gången söker vi speciellt en kvinna med Downs syndrom. Du bör vara över 18 år och ha avslutat gymnasiet. Du bör också vara medlem eller vilja bli medlem i föreningen för att ingå i gruppen. För att få geografisk spridning i gruppen är det bra om du inte bor i Stockholm, Värmland eller på Gotland.

Du kan föreslå dig själv eller någon annan (om personen godkänner förstås). Vi behöver kontaktuppgifter till den som föreslås och lite information om deras bakgrund och intresseområden. Du kommer att bli intervjuad av personer från Expertgruppen och Självrepresentationsgruppen.

Om du vill veta mer eller föreslå dig själv eller någon annan, kontakta oss på följande mailadress: experterna@svenskadownforeningen.se.

Svar senast 1 mars 2024.

Välkommen att höra av dig till oss!

Expertgruppen: Annika Bodin, Filip Larsson och Rasmus Wallin Självrepresentationsgruppen: Anna Brandström, Carina Karlsson, Anna Halldén och Mickan Lüning