Skolfrågan är ett prioriterat område i föreningens verksamhetsplan 2020-2022. Under 2020 ska vi sätta ihop en arbetsgrupp som ska jobba med skolfrågorna framåt.

Föreningen undersöker hur vi ska på ett bra sätt kan samverka med Funktionsrätt Sverige och andra organisationer, t ex FUB inom detta område.

Vi räknar med att hitta någon som har kunskap om skolfrågor och kan representera oss på Funktionsrätt för samverkan på de nätverksmöten som de har där. Vi kommer fortsätta leta samverkan även med andra organisationer.

Föreningen tar inte ställning för eller emot olika skolformer utan ger information utifrån medlemmars kunskap och erfarenhet från och inom skolformerna.
Föreningens synpunkter bygger på forskning, fakta och beprövad erfarenhet.

Läs mer om skola och utbildning