Arbetsliv

Att känna sig behövd och att aktivt kunna bidra till samhället är viktigt för varje individ – även människor med DS. Föreningen skall aktivt arbeta för att öka möjligheterna för personer med DS att utifrån sina individuella förutsättningar kunna delta och fylla en funktion i arbetslivet.

En arbetsgrupp ska etableras för att förbereda och planera för:

  • att etablera kontakt på området med andra organisationer genom Funktionsrätt Sverige
  • att etablera kontakter och dialog med t ex näringslivets aktörer i syfte att skapa en gemensam målbild
  • utveckla förslag till koncept, idéer eller program som kan ”säljas in” till arbetsmarknadens parter
  • aktivt stödja genomförandet av pilotprojekt

Målsättningen är att arbetet ska komma igång under 2019.

Ansvarig i styrelsen: Carina Karlsson och Rasmus Wallin
Operativt ansvarig: Mickan Lüning

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1